תיקון לחוק: גם צפייה בתוכן פדופילי תהווה עבירה

אולי יעניין אותך גם

צפייה ישירה בתוכן פדופילי באמצעות רשת האינטרנט תהפוך לעבירה פלילית ותצטרף לאיסור הקבוע כיום בחוק העונשין, האוסר על החזקה ופרסום של תוכן כאמור. כך קובע תיקון לחוק העונשין שהפיץ אתמול משרד המשפטים. תזכיר החוק הופץ תחילה להערות הציבור, בטרם יונח על שולחן הכנסת כהצעה. הצורך בתיקון נובע מההתפתחויות הטכנולוגיות ומשתקף גם באמנות בינלאומיות בתחום זה. התיקון נועד להחיל את האיסור גם על פעולת "צריכה" של תוכן כאמור באמצעות האינטרנט (כגון צפייה ב- Streaming) ולא רק כלפי אלו המחזיקים את הקבצים על מחשביהם או על גבי מדיה מגנטית. מקור: גלובס (מאת יובל יועז). לעיון בתזכיר: הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 116)(איסור על צריכת פרסום תועבה ובו דמותו של קטין), התשע"ד-2013.