אירופה: פורטל עשוי לשאת באחריות לתגוביות משמיצות

אולי יעניין אותך גם

בית המשפט האירופי לזכויות אדם (European Court of Human Rights) פסק לאחרונה כי בנסיבות מסוימות, מפעיל אתר נושא באחריות לטוקבקים שגולשים פירסמו באמצעותו. פסק הדין עסק בערעור של פורטל חדשות מאסטוניה על החלטת בתי המשפט במדינה לחייבו בפיצויים בסך 320 אירו, על פרסום טוקבקים משמיצים. הפורטל טען להגנתו שהתגוביות חוסות תחת הזכות לחופש הביטוי, הפוטרת אותו מאחריות. הפורטל גם טען להגבלת אחריותו מכוח הדירקטיבה האירופאית בנושא מסחר אלקטרוני, המקנה הגנות מסוימות לספקי שירותים מקוונים המהווים "צינור" טכני בלבד לתכנים שפרסמו אחרים.

בית המשפט האירופי לזכויות אדם הותיר על כנו את החלטת בתי המשפט באסטוניה. השופטים האירופאים פסקו כי בתי המשפט נדרשים לבחון האם ההתערבות בחופש הביטוי, באמצעות הטלת אחריות נזיקית על אתר התוכן, היא מידתית בנסיבות העניין. בית המשפט האירופי קבע כי לצורך כך, יש לברר שורה של מבחנים, לרבות ההקשר בהן פורסמו התגוביות המשמיצות, הצעדים בהם נקט הפורטל למניעת פרסומן, האפשרות להטיל אחריות על מחברי התגוביות וההשלכות האפשריות של הטלת אחריות על הפורטל. בסיכומו של דבר מצא בית המשפט האירופי כי נסיבות המקרה מאפשרות לחייב את הפורטל בפיצויים בסך 320 אירו. בית המשפט לזכויות אדם פסק עוד כי יש להותיר לבתי המשפט המדינתיים לפרש האם החוק המדינתי מתיישב עם הוראות הדירקטיבה בנושא מסחר אלקטרוני. {לעיון בפסק הדין המלא: Delfi AS v. Estonia}