הרשויות בארה"ב, ישראל ובריטניה בוחנות את רכישת וייז

עסקת הרכישה של וייז על-ידי גוגל נבדקת בימים אלה על-ידי הרשויות הלאומיות המפקחות ואוכפות דיני הגבלים עסקיים - בישראל, בריטניה וארצות-הברית. בעוד שמסתמן כי נציבות הסחר הפדרלית (ה-FTC) בארצות-הברית לא תעורר קשיים בדרך השלמת עסקת המיזוג, המשרד לסחר הוגן בבריטניה ורשות ההגבלים העסקיים בישראל ממשיכים לבחון את השלכות העסקה על התחרות בשוק. ווייז וגוגל העריכו שהן פטורות מהחובה להגיש לרשות ההגבלים העסקיים בישראל בקשה לאישור המיזוג, לאור הסדרי הפטור הקבועים בחוק ההגבלים העסקיים. על-אף שהחברות לא הגישו בקשת אישור, הרשות יזמה בדיקה מקדימה משלה הכוללת ניתוח היקפי המכירות של החברות ונתחי השוק שלהן. חוק ההגבלים העסקיים מאפשר להטיל סנקציות על חברות ומנהליהן, שלא הגישו בקשה מתאימה לרשות כשדרישות החוק חייבו זאת. מקור: כלכליסט (מאת: תומר גנון ומאיר אורבך).