משפט חוזר בעבירת תעבורה, הודות לטכנולוגיית איכון

אולי יעניין אותך גם

נהג מונית שהורשע בנהיגה בקלות ראש ברחובות חולון, יעמוד למשפט חוזר, לאחר שבית המשפט העליון קיבל את בקשתו בהתבסס על טכנולוגיית איכון. הנהג, יצחק בקרינג, הורשע בבית משפט השלום לאחר שעדת ראיה לעבירה סיפקה למשטרה 3 מתוך 4 הספרות של מספר המונית שלו. בקרינג טען שלא היה בחולון באותו יום, אך לא הציג ראיות לכך והורשע. ערעוריו לבתי המשפט המחוזי והעליון נדחו. בסיוע הסנגוריה הציבורית, הגיש בקרינג בקשה למשפט חוזר על יסוד איכון המכשיר הסלולרי שלו, שלימד כי מיקומו בשעת העבירה היה בראש העין ולא בחולון. שופטת בית המשפט העליון, עדנה ארבל, כתבה בהחלטה: "האיכונים וחוות-הדעת, לכל הפחות, הם ראיות אובייקטיביות, בעלות אמינות לכאורית, המתיישבות על פניו עם גרסתו הנוכחית של המבקש. סבורתני כי לנוכח אופיין הנחרץ כביכול וטיבן האובייקטיבי, קיים קושי של ממש להתעלם מראיות אלה, מרגע שהוצגו, וזאת גם מבלי לקבוע ממצאים נחרצים בדבר משקלן ומהימנותן. לסברתי, אם תתקבלנה ראיות אלה כמהימנות, עשויות הן לשנות את תוצאת המשפט לטובת המבקש." מקור: הארץ (מאת: רויטל חובל).