הממונה על התיקשוב הממשלתי הודיעה על התפטרותה

כרמלה אבנר, הממונה על התיקשוב הממשלתי, הודיעה לשר האוצר על התפטרותה. היא ציינה כי לא תוכל להמשיך בתפקידה, לאור החלטת הממשלה שלא להעניק למערך התיקשוב מעמד של יחידת סמך ממשלתית ואי-הקצאת המשאבים הנדרשים לתפעול היחידה. השר לפיד קיבל את התפטרותה של אבנר אך טרם סוכם מועד סיום תפקידה. אבנר מסרה כי היא "חשה סיפוק לאחר שסיימתי את הקמת תשתית אגף התיקשוב הממשלתי, על פי החלטת הממשלה ובהתאם לאתגרים שהוצבו בפניי". מקור: אנשים ומחשבים (מאת יהודה קונפורטס).