תזכיר חוק להסדרת כרטיסים חכמים בתחבורה

אולי יעניין אותך גם

משרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים פירסם לאחרונה תזכיר חוק העוסק בהסדרת השימוש ב"כרטיס חכם" בתחבורה הציבורית, שישמש ככרטיסייה רב-פעמית נטענת הניתנת לשימוש אצל מגוון מפעילי תחבורה ציבורית. לשם כך, הכרטיס החכם יהיה מקושר למאגר מידע בו יהיו שמורים פרטיו האישיים של מחזיק הכרטיס, כגון שמו, מספר תעודת זהותו, זכאותו להנחה ואמצעי תשלום. מאגר המידע ינוהל במרכז שירות שיופעל על-ידי המדינה ויצליב מידע ממרשם האוכלוסין, הביטוח הלאומי ומאגר מחזיקי תעודת עיוור. המאגר ינוהל בכפוף להראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.

על-פי דברי ההסבר, יישום החוק נועד לאפשר ניצול יעיל יותר של מקורות התקציב המופנים לתחבורה הציבורית. משרד התחבורה שואף כי בסופו של דבר, התחבורה הציבורית תתבסס באופן בלעדי על כרטוס חכם. על-פי התזכיר המוצע, תינתן לנוסע אפשרות לבחור בין שלושה סוגי כרטיסים חכמים: כרטיס אנונימי, שאינו נושא פרטים אישיים; כרטיס אישי, עליו מוטבעים רק שם בעל-הכרטיס ותמונתו ומאפשר לבעליו לקבל הנחות נסיעה ייעודיות; כרטיס חכם רשום, המקושר למאגר המידע בו שמורים פרטיו האישיים של בעל הכרטיס, כך שבמקרה של גניבה או אובדן הכרטיס, בעליו יוכל לקבל כרטיס חלופי עם יתרת הנסיעות שלא נוצלה. גרסאות מיוחדות של הכרטיס האנונימי והכרטיס האישי ישמשו קטינים, שיוכלו להינות מהנחות המיועדות לילדים ונוער ללא צורך בהזדהות. הערות הציבור לתזכיר החוק יתקבלו באמצעות אתר קשרי ממשל עד ליום 5.9.2013.