המאבק על הסיומת הכשרה

אולי יעניין אותך גם

המחלוקות סביב האפשרות לרשום ולנהל סיומות שמות מתחם חדשות רק הולכות ומחריפות. במרכז הסערה מצויה הפעם הסיומת kosher. שהפכה למוקד יריבות בין מספר גופים יהודיים בארה"ב ובקנדה. כזכור, לפני למעלה משנתיים הודיע ICANN - התאגיד להקצאת שמות מתחם וכתובות אינטרנט - כי מרחב סיומות שמות המתחם יהיה "פתוח" למגוון רב של סיומות. כך למשל, מי שברשותו הון מספק, יוכל לקנות סיומת המתאימה אישית לצרכיו, במקום הסיומות המקובלות עד כה (org, com, gov וכדומה). בדומה לכל נכס ווירטואלי נחשק, לסיומות החדשות הוצמד תג מחיר כבד, של 185,000 דולר והקונה נדרש להוכיח כי הוא מסוגל לתחזק את מרשם השמות כראוי.

את הבקשה לרישום הסיומת kosher. הגיש גוף כשרות מברוקלין בשם OK Kosher Certification, כשהמשמעות היא כי גוף זה יוכל לקבוע איזה אתר יהיה רשאי להירשם תחת "הסיומת הכשרה". ה"מתחרים" - חמישה מהארגונים הגדולים בתחום - הגישו לאחרונה ל- ICANN מכתב ובו הביעו את התנגדותם הנחרצת לבקשה. במכתבם, נסמכו הארגונים הללו על מחלוקות דומות סביב שמות מתחם הנוגעים לדת (כמו islam.) לאחר שהוועדה הממשלתית המייעצת של ICANN המליצה לדחות את רישומם, בשל רגישותם הדתית, לפי בקשת ממשלת סעודיה ואחרים. בבקשתם, טענו הארגונים היהודיים כי המבקשת מתכוונת להגביל את הרישום והשימוש בסיומת רק למבקשת עצמה או לאנשים ויישויות המקורבים אליה. מקור: הארץ (מאת עודד ירון).