מטרת אתר אינטרנט - לא מוגנת; ממשק המשתמש - מוגן

אולי יעניין אותך גם

המטרה שביסוד אתר אינטרנט ובכלל זה האוכלוסיה שאליה הוא פונה, הם רעיון מובהק שאינו מוגן בזכויות יוצרים. מימשק המשתמש של האתר (הרכיבים המופיעים בו וסידורם) יכול עקרונית להחשב יצירה מוגנת. כך פסק היום בית המשפט המחוזי מרכז (השופט בנימין ארנון) בתביעה שנדונה בפניו {ת"א 3180-03-10 לובל נ' פאם קורנר בע"מ ואח'. פסק-הדין ניתן היום}.

התובעת טענה כי הנתבעים הקימו אתר אינטרנט בשם mygrandchild.com תוך שימוש שלא כדין ברעיונות ובתוכניות שהיא עצמה פיתחה בקשר להקמת אתר דומה. מכיוון שכך דרשה פיצוי כספי בסך מיליון ₪ וצווים נוספים.

לטענת התובעת, הנתבעים העתיקו ממצגת ומתוכנית עסקית שלה שני רכיבים – מטרת האתר והרעיון שבהקמתו (אינטרקציה בין סבים לנכדים בדרך של פעילות משותפת באמצעות מחשבים וכשהם יכולים לראות אחד את השני ולשוחח זה עם זה) וכן המיקום של אחד מרכיבי האתר במימשק המשתמש שלו.

השופט ארנון קבע כי מטרת האתר והרעיון שבהקמתו, ובכלל זה סוג האוכלוסיה שאליה הוא פונה (סבים ונכדיהם בגילאים 3-8 שנים) והפעילות הנעשית במסגרתו הם רעיון מובהק שאינו זכאי להגנה על פי דיני זכויות יוצרים. ממילא נמצא שקיימים הבדלים מהותיים ביישום הרעיון וביטויו בין אתר הנתבעים לתכניתה של התובעת.

אשר למימשק המשתמש של אתר, נמצא עקרונית שניתן להגנה כיצירה על פי דיני זכויות יוצרים שכן הוא עונה על כל התנאים שקבעה לכך הפסיקה –
  • הוא מעשה ידי אדם ובעל חזות ממשית;
  • סידור הרכיבים במימשק הוא תוצר של השקעה מינימלית של משאב אנושי;
  • סידור מקורי של הרכיבים נעשה תוך שימוש מינמלי ביצירתיות שהיא פרי עמלו הרוחני של היוצר;
  • הסידור הוא ביטוי ממשי כך שאין מדובר רק ברעיון.
עם זה, התובעת לא הוכיחה שלנתבעים היתה בכלל גישה למימשק שעוצב עבורה. בנוסף לא עלה בידה להוכיח קיומו של דימיון מהותי בין המימשקים, המתבטא ברכיבים ייחודים ומתוחכמים או במיקומם. בנסיבות אלה, מצא בית המשפט כי לא עלה בידה לשכנע שיצירתה הועתקה. התביעה נדחתה והתובעת חויבה לשלם הוצאות משפט בסך 90,000 ש"ח.