ישראכרט אינה חייבת לסלוק אתרי פורנוגרפיה

אולי יעניין אותך גם

בית המשפט המחוזי בת"א דחה בקשה למתן צו מניעה זמני, שהגישה חברת טופ קוד בע"מ, הדורשת לחייב את חברת ישראכרט להמשיך את התקשרותה עם טופ קוד ולספק לה שירותי סליקה בהתאם להסכם בין הצדדים. טופ קוד מפעילה מספר אתרי פורנוגרפיה. השופט חגי ברנר קבע כי לא עלה בידי טופ קוד לבסס זכות לכאורה הראויה להגנה כלפי ישראכרט. ביהמ"ש קבע כי ישראכרט פעלה בגדר ההסכם בין הצדדים, המאפשר לכל צד לבטל את ההסכם בהודעה למשנהו. ביהמ"ש ציין כי "המבקשת [טופ קוד], שרוממות השמירה על חופש העיסוק על לשונה, מתעלמת מכך שגם לישראכרט יש חופש עיסוק והיא רשאית להחליט כי אין היא מעוניינת לספק שירותי סליקה ללקוחות העוסקים בתחום מסויים עתיר סיכונים, גם אם אין המדובר בעיסוק בלתי חוקי". השופט ברנר הוסיף כי מתן שירותי סליקה לאתרי פורנוגרפיה אינו מוסיף למוניטין של ישראכרט.

ביחס למנגנון הביטול, קבע ביהמ"ש שגם עקרון חופש החוזים ראוי להגנה וכי הצדדים הם שבחרו לחתום על הסכם המאפשר את ביטולו לאלתר, מכל סיבה שהיא. סירובה של ישראכרט ליתן שירותים לטופ קוד נעשה מטעמים ענייניים, בין היתר לאור הנחיות המפקח על הבנקים בעניין זה. עסקאות של צריכת תוכן באינטרנט הן עסקאות במסמך חסר, מה שמטבע הדברים מציב אותן במעמד של עסקה בסיכון גבוה מעסקה בה מוצג הכרטיס. הדברים יפים שבעתיים כאשר עסקינן בתחום הפורנוגרפיה, שמראש הוגדר כענף עתיר סיכון. אמנם, המפקח על הבנקים לא אסר על סליקת אתרי תוכן פורנוגרפי, אך הוא קבע שסירוב להתקשר עם בתי עסק מסוג זה הוא סביר.

טענת טופ קוד כי ישראכרט מפלה אותה לרעה, כיוון שהיא ממשיכה לסלוק אתרים פורנוגרפיים אחרים, לא התקבלה, כיוון שאינה מצדיקה מתן סעד של צו עשה זמני. עוד נקבע כי מאזן הנוחות אינו נוטה לזכות טופ קוד, משני טעמים: (1) אין מניעה לשלם עבור שירותי התוכן שלה באמצעות חיוב חשבון הטלפון של המשתמש או באמצעות תשלום מראש בבנק הדואר; (2) אם יתברר כי ישראכרט נהגה שלא כדין, מדובר בנזק הניתן לפיצוי כספי. לעיון בהחלטה: ת"א 9462-04-13 טופ קוד בע"מ נ' ישראכרט בע"מ.