ארה"ב: האזנת סתר באמצעות ספקי הגישה, ללא צו בימ"ש

אולי יעניין אותך גם

חרף האיסורים הקבועים בחוק האזנת סתר האמריקאי (Wiretap Act), חברות תקשורת וספקי אינטרנט בארה"ב מאזינים לתעבורת תקשורת אינטרנט, ללא צו בית-משפט ובחסות רשמית של הממשל האמריקאי. פרויקט ההאזנה החל במסגרת תוכנית הגנת סייבר של משרד ההגנה האמריקאי, במהלכה התעורר הצורך לפקח על תעבורת הרשת של קבלני משנה של מערכת הביטחון בארה"ב. ההאזנה בוצעה בפועל באמצעות חברות תקשורת וספקי האינטרנט, אך בשל הספק בדבר חוקיות ההאזנה והחשש של חברות התקשורת וספקי האינטרנט מפני סנקציות פליליות, העניק להם הממשל האמריקאי חסינות מפני העמדה לדין על עבירת האזנת סתר לא חוקית. הענקת החסינות לכאורה סותרת חוות דעת פנימית של הקונגרס האמריקאי, שלפיה בהעדר תיקוני חקיקה מתאימים, הממשל אינו מוסמך להתיר לספקי הגישה לאינטרנט לבצע האזנות סתר בהיקף נרחב. אגב כך, מונחת כעת בפני הקונגרס האמריקאי הצעת חוק שנועדה לאפשר האזנות סתר לתעבורת רשת ושיתוף המידע שיורט, כשהדבר נחוץ לצורך הגנה מפני איומי סייבר.

בעת האחרונה, פרויקט ההאזנה ברשת מנוהל בשיתוף המשרד לביטחון המולדת (Homeland Security) וצפוי להתרחב בקרוב, כך שיבוצע יירוט גם לתעבורת רשת הקשורה עם תשתיות אנרגיה, פיננסים ובריאות. בתגובה לפרסומים בעניין הפרויקט, הדגיש המשרד לביטחון המולדת כי הוא נוקט אמצעים מחמירים להגנה על הפרטיות וזכויות הפרט. מתנגדי הפרויקט הדגישו מנגד, כי מדובר בניסיון פסול להסדיר פעילות בלתי חוקית. מקור: Cnet News (מאת: דקלן מקולה).