ארה"ב: ניתן לגלות מידע למשקיעים דרך רשתות חברתיות

נציבות ניירות ערך בארה"ב (ה-SEC) הודיעה לאחרונה כי חברות ציבוריות (הרשומות למסחר בבורסה בארה"ב) רשאיות לדווח למשקיעים על מידע מהותי בעסקי התאגיד, באמצעות רשתות חברתיות כדוגמת פייסבוק וטוויטר, ובכך לצאת ידי החובה לפרסם את המידע בערוץ שבאופן סביר יחשוף אותו לציבור הרחב. הנציבות קבעה כי חברות שמעוניינות לדווח באמצעות רשתות חברתיות חייבות להודיע מראש היכן יופיעו הדיווחים, על מנת להעניק לכל המשקיעים הזדמנות שווה להיחשף למידע מיד עם פרסומו. הנציבות הבהירה שהדיווחים צריכים להופיע באזור שנגיש באופן חופשי לצפייה ושפרסום הדיווחים בחשבונות הפייסבוק או הטוויטר האישיים של נושאי משרה בכירים בחברה, בדרך-כלל לא ייחשב כמקיים את דרישות הגילוי.

הנציבות פרסמה את ההנחיות החדשות בתום בחינה מעמיקה שנעשתה לאחר שמנכ"ל נטפליקס פרסם מידע מהותי על עסקי החברה באמצעות חשבון הפייסבוק האישי שלו. הנציבות נמנעה מלנקוט צעדים נגד נטפליקס ומנכ"לה היות שעד כה שררה אי-בהירות באשר למותר ולאסור בקשר לפרסום דיווחים למשקיעים באמצעות רשתות חברתיות. מקור: SEC.