רשויות המס בארה"ב: אין זכות לפרטיות בתכתובת דוא"ל

אולי יעניין אותך גם

רשויות מס ההכנסה בארצות-הברית (ה- IRS), סבורות כי הן אינן זקוקות לצו שיפוטי לצורך עיון בתכתובת דוא"ל של נישומים. במסמכים שהגיעו לידי האיגוד האמריקאי לחירויות האזרח (ACLU), אשר הוכנו על-ידי היועצים המשפטיים של רשויות המס, נטען כי לאזרחי ארה"ב אין כל זכות לפרטיות ביחס לתכתובות הדוא"ל, צ'אטים בפייסבוק והודעות ישירות בטוויטר (או אמצעי תקשורת מקוונים אחרים) - לכן באפשרות רשויות המס לעיין בהן ללא צורך בצו שיפוטי. מטבע הדברים, עמדה זו של רשויות המס עומדת בסתירה לעמדתם של שופטים ומחוקקים רבים במדינה, הסבורים כי הודעות הדוא"ל של אזרחי המדינה מוגנות מפני חיפוש ותפיסה ללא צו מתאים והתיקון הרביעי לחוקה האמריקאית (בדומה להגנה הניתנת לחיפוש בכונן הקשיח במחשבו של אדם בביתו). עמדת רשויות המס, נעוצה בהיגיון לפיו ברגע שההודעה המקוונת נשלחה ממחשבו של אדם, הוא איבד את הציפייה לפרטיות ביחס אליה. יועציה המשפטיים של ה- ACLU סבורים מנגד כי עמדת רשויות המס ביחס לזכות לפרטיות מפרה את הוראות התיקון הרביעי לחוקה. מקור: Cnet (מאת: דקלן מקולה).