בקרוב ישלחו דיווחי הבנקים ללקוחות בדוא"ל

דודו זקן, המשמש כמפקח על הבנקים, עומד לפרסם בקרוב טיוטת חוזר, שיאפשר לבנקים לשלוח את מרבית ההודעות ללקוחותיהם באמצעות דואר-אלקטרוני. המפקח מעוניין כי משלוח ההודעות בדוא"ל יהיה ברירת המחדל (לעומת הנהוג כיום, בו לקוחות המעוניינים לקבל הודעות דוא"ל נדרשים לבקש זאת במיוחד), אך הלקוח יידרש לאשר כי משלוח באופן זה מקובל מבחינתו. הצעד אמור להקל על הבנקים, השולחים אין ספור דיווחים ללקוחותיהם, לרבות חיסכון של ממון רב הכרוך במשלוח דואר רגיל. עוד הוחלט כי הודעות מסוימות ימשיכו להישלח באמצעות הדואר (ייתכן ובמקביל למשלוחן בדוא"ל), כגון הודעות אודות חוב פיגורים, התראה לפני נקיטה בהליכים, הודעה על ביטול מסגרת אשראי ועוד. מקור: גלובס (מאת עירית אבישר).