העליון: כהונת ראש רמו"ט לא תוארך

אולי יעניין אותך גם

בג"צ החליט לדחות את העתירה שביקשה לחייב את הממשלה להשאיר את עו"ד יורם הכהן בתפקיד ראש הרשות למשפט, טכנולוגיה ומידע (רמו"ט), למשך שישה חודשים או עד למינוי מחליף קבוע. כהונת הכהן תמה ב- 31.12.2012 מבלי שאפשר היה למצות את ההליכים למינוי מחליף מפני שהנחיית היועץ המשפטי לממשלה מחייבת הקפאת הליכי איתור בתקופת בחירות. לאחר שבועות שהמשרה נותרה בלתי מאוישת, האריכה לבסוף ועדת החריגים הממשלתית את הכהונה עד ל- 6.4.2013 בלבד.

השופטים נאור, זילברטל ודנציגר מתחו בהחלטתם ביקורת על השארת המשרה פנויה: "הפתרון שנבחר, או אולי התהווה יותר משנבחר, לאחר סירובה של ועדת החריגים להאריך את כהונתו של ראש הרשות, ולפיו נותרה משרת ראש הרשות בלתי מאוישת – לא היה במתחם הסבירות. תוצאה זו אינה מתחייבת. לא ניתן היה להשאיר בלתי מאוישת, גם בתקופת בחירות, משרה שיש לנושאה תפקידים סטטוטוריים. הותרת משרת ראש הרשות בלתי מאוישת הייתה בגדר פגיעה בציבור, וצריך היה גם בתקופת בחירות למצוא פתרון אחר", קבעה המשנה לנשיא, מרים נאור. 

עם זה, העתירה נדחתה מפני שתקופת הבחירות תמה, ממשלה חדשה התמנתה ואין עוד מניעה למנות בעל תפקיד למשרה. ברור עם זאת שעד למועד פקיעת הכהונה - 6.4, לא ימונה מחליף של קבע ועל המדינה למצוא פתרון לתקופת הביניים שעד למינויו. בית המשפט רמז כי דווקא הארכת הכהונה היא החלופה המועדפת: "על דרך העיקרון, יש אכן להקפיד על תקופות הכהונה הקצובה ולהתכונן מבעוד מועד לחלופי משרות. ואולם, לא הרי פרקטיקה בלתי רצויה של בקשות הארכה חוזרות ונשנות... כהארכה קצרה בשל עיכוב בהליכי מינוי נושא משרה חדש שנבע מבחירות או מסיבה אחרת". בית המשפט ציין כי למינוי ממלא מקום (או ממלאי מקום שונים לכל אחד מתפקידי הרשמים) יש חסרונות. 

בית המשפט קבע עוד כי "ומכיוון שטרם נפלה הכרעה קונקרטית – נותרים שערי בית המשפט פתוחים. אם תתרחשנה נסיבות חריגות שלא ניתן לצפות אותן כרגע, במידת הצורך ניתן יהיה לחזור ולפנות לבית המשפט" {לעיון בפסק הדין: בג"ץ 258/13, 984/13 עו"ד דן חי נ' ועדת החריגים לקציבת כהונת משרה בכירים מכהנים במשרד ראש הממשלה ואח'}.