משרד הבריאות מקדם נוהל חדש למרשמים ממוחשבים

אגף הרוקחות במשרד הבריאות מקדם בימים אלה נוהל חדש שיאפשר לרופאים להפיק מרשמי תרופות ממוחשבים באמצעות חתימה אלקטרונית מאובטחת, במקום חתימה אלקטרונית מאושרת הנדרשת לפי ההסדר החקיקתי הנוכחי. הנוהל החדש מבוסס על תיקון שנערך לפני כשנתיים בתקנות הרופאים (מתן מרשם), התשמ"א-1981, המסמיך את משרד הבריאות לקבוע בשיתוף הרשות למשפט, טכנולוגיה ומידע במשרד המשפטים (רמו"ט), הנחיות לשימוש במערכות חומרה, תוכנה ואבטחה שיגבירו את מהימנותם של מרשמים ממוחשבים החתומים בחתימה אלקטרונית מאובטחת במקום מאושרת.

הנוהל החדש, המתוכנן להיכנס לתוקף ב-1 ביוני, יאפשר לרופאים להפיק מרשם ממוחשב לתרופות (למעט כאלה המוגדרות כ"סמים מסוכנים") שיועבר ישירות למחשבי בתי המרקחת שבהסדר עם קופת החולים בה עובד הרופא המטפל. המטופל לא ידרש להציג לבית המרקחת תדפיס של המרשם לצורך קבלת התרופה, אולם יוכל לקבל מהרופא עותק של המרשם בקשיח, בדואר אלקטרוני או במסרון (SMS) לצורכי מעקב. סגן מנהל אגף הרוקחות במשרד הבריאות העריך כי הודות לאפשרויות המעקב ותכונות האבטחה, השימוש במרשמים ממוחשבים יסייע להקטין את היקף הזיופים בשוק תרופות המרשם. מקור: הארץ (מאת: דן אבן).