הוארכה בחודשיים כהונת ראש רמו"ט

אולי יעניין אותך גם

כהונתו של ראש הרשות למשפט, טכנולוגיה ומידע (רמו"ט), עו"ד יורם הכהן, הוארכה היום בחודשיים, עד ליום 6.4.2013. כך מדווח גלובס (הכתב: יובל יועז). על הארכת הכהונה החליטה ועדת החריגים לקציבת כהונתם של נושאי משרה בשירות הציבורי. ביחד עם כהונת הכהן הוארכה כהונתה של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, עו"ד שרית דנה.

בכך חזרה בה הוועדה מסירובה הקודם להיעתר לבקשת משרד המשפטים ולהאריך את כהונתם של השניים בחצי שנה, כדי לאפשר מינוי מסודר של מחליפים קבועים. היועץ המשפטי לממשלה דרש מהוועדה לדון מחדש בהחלטתה. עו"ד הכהן סיים את תפקידו ב- 31.12.2012 מבלי שמונה לו מחליף, לנוכח הנחיית היועמ"ש להקפיא את עבודתן של ועדות איתור בשירות הציבורי בתקופת הבחירות.

בעקבות אי-הארכת כהונתו של הכהן, הגיש עו"ד דן חי עתירה לבג"צ. בדיון שהתקיים בשבוע שעבר מתחו שופטי ההרכב, בראשות המשנה לנשיא מרים נאור, ביקורת נוקבת על כך שמשרת ראש רמו"ט - אשר הנושא בו משמש גם כרשם מאגרי המידע, רשם גורמים מאשרים ורשם שירות נתוני אשראי - נותרה בלתי מאוישת.

law.co.il מעיר כי ספק כבד אם הארכת הכהונה בחודשיים נוספים מאפשרת מינוי מסודר של מחליפים לתפקיד, וזאת לנוכח החילופים הצפויים בצמרת משרד המשפטים בעקבות הבחירות.