התביעה נגד מראות אימג' "אינה ראויה להתברר כייצוגית"

אולי יעניין אותך גם

כך קבעה שלשום (ב') שופטת בית המשפט המחוזי בתל-אביב, ענת ברון. בית המשפט קיבל בכך את בקשתו של המבקש, איאן כהן, להסתלק מבקשתו לאישור תובענה ייצוגית נגד חברת מראות אימג' בע"מ, ללא צו להוצאות [ת"צ 23022-06-12]. הבקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד החברה, בסך 47 מיליון ש"ח, הוגשה בחודש יוני 2012 ונטען בה כי החברה אחראית לכאורה להונאה משפטית מתוחכמת ורחבת היקף, שמטרתה "לסחוט" סכומי כסף ניכרים, כתוצאה ממצג שווא שהיא בעלת זכויות היוצרים, או בעלת רישיון ייחודי, בצילומים שביחס אליהם היא טוענת כי זכויותיה הופרו. ביום 4.2.2013, נערך בבית המשפט דיון בבקשת מראות אימג' לסילוקה על הסף של התובענה. שני הצדדים הסכימו לקבל את המלצת ביהמ"ש כי יתאפשר למבקש להסתלק מבקשתו ללא צו להוצאות. בהחלטה, ציינה השופטת ברון כי על פניו, אין עילת תביעה אישית למבקש, "גם משום שנראה שבכל מקרה התובענה אינה ראויה להתברר כייצוגית".