העליון: אי אפשר להשאיר את רמו"ט בלי ראש

אולי יעניין אותך גם

המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופטת מרים נאור, תקפה בחריפות את מחדלו של משרד המשפטים לאייש את תפקיד ראש הרשות למשפט, טכנולוגיה ומידע (רמו"ט). "לא מתקבל על הדעת שמשאירים משרה כזו ריקה", אמרה נאור במהלך הדיון שהתקיים לפני שעה קלה, בעתירתו של עו"ד דן חי נגד ועדת החריגים לקציבת כהונתם של נושאי משרה בשירות הציבורי, שסירבה להאריך זמנית את כהונתו של ראש הרשות היוצא עד למינוי מחליפו.

ראש רמו"ט היוצא, עו"ד יורם הכהן, הדגיש בדיון כי לא ייתכן שהרשות תישאר בלי מי שינהל אותה וימלא את התפקידים הסטטוטוריים של רשמי מאגרי המידע, הגורמים המאשרים ושירות נתוני אשראי. השופט נועם סולברג תהה האם אין מי מבין עובדי הרשות שמוכשר לשמש כממלא מקום ראש רמו"ט. עו"ד הכהן הבהיר כי אף שיש אדם כזה, מינוי ממלא מקום יוצר בעיות אחרות, ובהן העובדה כי אותו אדם מועמד למלא את המשרה דרך קבע וכן הצורך בהעברה מסודרת של התפקיד למי שימלאו בעתיד.

השופטת נאור ציינה באזני נציג המדינה, עו"ד נחי בן אור, כי לא צריך היה להגיע למצב זה. לדבריה, אלמלא ביקשה המדינה אתמול שהות קצרה כדי לאפשר דיון חוזר בוועדת החריגים, כבר היה בידי ההרכב צו על תנאי חתום הנעתר לעתירת עו"ד חי. ההרכב, שכלל גם את השופט צבי זילברטל, קצב בסיום הדיון 10 ימים למדינה כדי להודיע את עמדתה המעודכנת (עו"ד חיים רביה נכח בדיון כצופה).