תזכיר חוק: שוטרים יוכלו לחסום גישה לאתרים

אולי יעניין אותך גם

משרד המשפטים פרסם היום להערות הציבור את תזכיר חוק הגבלת שימוש במקום למניעת ביצוע עבירות (תיקון - הגבלת גישה לאתר אינטרנט ותיקונים שונים), התשע"ג-2012. מטרותו של החוק המוצע, כפי שהיא מצוינת בגוף התזכיר, היא "ליצור הסדר אחיד וכולל המקנה סמכות להגביל שימוש במקומות המשתמשים לביצוע עבירות, הן במקומות פיזיים והן במקומות ווירטואליים". עיקרו של התזכיר במתן סמכות למשטרת ישראל להורות לספקיות הגישה לאינטרנט (ISP), בהתבסס על "יסוד סביר לחשד", להגביל את הגישה לאתרי אינטרנט המשמשים לביצוע עבירה של איסור עריכת הגרלות והימורים (סעיף 225 לחוק העונשין) או פרסום תכנים פדופיליים (סעיף 214(ב) לחוק העונשין).

לפי החוק המוצע, צו הגבלת גישה לאתר אינטרנט יכול שיינתן גם אם באתר מתקיימת פעילות חוקית, ובלבד שביצוע העבירה אינו חלק שולי מפעילותו הכוללת של האתר. צו כאמור לא יינתן אלא לאחר שנמסרה הודעה בעניין לספק הגישה לאינטרנט ובעלים או המפעיל של אתר האינטרנט וניתנה להם הזדמנות סבירה להציג את טיעוניהם בעניין. 

עד לאחרונה, הורתה משטרת ישראל לספקיות הגישה לאינטרנט לחסום את הגישה לאתרי הימורים, על-יסוד פרשנותה את הוראות סעיף 229 לחוק העונשין. כזכור, בחודש אפריל האחרון, בהחלטה עקרונית, הורה ביהמ"ש לעניינים מינהליים בת"א כי למפקד משטרת מחוז ת"א לא היתה סמכות להוציא צווים כאמור וכי דינם של צווים אלה להתבטל. בכך קיבל בית המשפט עתירה שהגיש איגוד האינטרנט הישראלי. השופטת מיכל רובינשטיין קבעה כי הצווים פוגעים בזכות החוקתית לגישה למידע, שהיא חלק מחופש הביטוי, וכי המחוקק לא הקנה למפקד המחוז סמכות צנזוריאלית להורות על חסימת גישה לאתרים. ערעור שהגישה המדינה על פסק-דין זה ממתין להכרעת ביהמ"ש העליון.

קבלת הערות לתזכיר תתאפשר עד ליום 7.1.2013, באמצעות אתר קשרי ממשל.