ספקית נתוני אשראי חויבה לקבל בקשות חתומות אלקטרונית

אולי יעניין אותך גם

רשם שירותי נתוני אשראי הורה לאחרונה לחברת BDI, המספקת שירותים כאלה לפי חוק, להיענות לבקשותיו של אדם לקבל את המידע שנאגר עליו-עצמו, לאחר שבקשות אלה נחתמו בחתימה אלקטרונית מאושרת. ההוראה באה במענה לפניתו של רו"ח ומשפטן רועי גורודיש, שהפנה את תשומת לב הרשם בחודש מאי השנה לכך שבעוד ש- D&B מספקת דו"חות כאלה במענה לבקשה שנחתמה אלקטרונית, בי.די.איי. קופאס מסרבת. ב- 14 באוקטובר מסר הרשם במכתב לרו"ח גורודיש שהנחה את BDI לקבל בקשות לדו"ח אשראי ולדו"ח עיון עצמי במסר אלקטרוני שנחתם בחתימה אלקטרונית מאושרת וכי החברה נדרשה להטמיע את האפשרות הזו בתוך שבועות ולפרסם את הדבר באתרה. לפי חוק חתימה אלקטרונית, חתימה אלקטרונית מאושרת תהיה תקפה בכל מקום שנדרשת בו חתימה לפי חיקוק. עם זה, החיוב שהוטל על BDI נובע מהוראה ספציפית בתקנות שירות נתוני אשראי.