למי מסורה זכות השימוש במילה "למטייל"?

אולי יעניין אותך גם

ביהמ"ש המחוזי בת"א קבע כי חברת כ.כ.א.ש בע"מ, ומנהלה אליהו ברנס, מנועים מלהשתמש במילים "למטייל" ו- "lametayel", לרבות בשם המתחם odafim-lametayel.co.il וכי עליהם לפצות ב- 100,000 ש"ח את החברות בקבוצת "למטייל". התובעות הן מפעילות רשת החנויות "למטייל" והאתר lametayel.co.il. בבעלותן סימני המסחר "למטייל" ו- "lametayel". הנתבעים מפעילים את החנות "כ.כ.א.ש - המרכז למטייל ולחייל" וכן את האתר kksh.co.il. לתובעות נודע כי הנתבעת מפעילה את האתר odafim-lametayel.co.il. לטענתן, מדובר בשימוש שלא כדין בשם מתחם, תוך הפרת סימני מסחר והטעיית צרכנים וגולשים, שביקשו להגיע לאתר "למטייל". בין היתר, הלינו התובעות על אופן פרסום אתר הנתבעים ב- Google.

השופטת ד"ר דפנה אבניאלי קבעה כי הנתבעים הפרו את סימן המסחר של התובעות ביחס למילה "למטייל" ו- "lametayel" וכי ביקשו לנצל את המוניטין של התובעות בתחום הטיולים, במטרה "למשוך" לקוחות פוטנציאליים רבים. לדבריה, לא ניתן לאיין את החשש מהטעיית הצרכן הסביר, לאור העובדה ששם הנתבעים או מקום עסקם אינם מופיעים באתר odafim-lametayel. השופטת אבניאלי הוסיפה כי התוספת המילולית "עודפים" אינה מקנה אופי מבדיל לשם. אין מדובר במילה המבחינה את עסקם של הנתבעים מעסקן של התובעות ולא ניתן לשלול את החשש מפני הטעיית הציבור, קבעה.

בעניין רכישת הקישורים הממומנים בגוגל, קבע ביהמ"ש כי המקרה שונה מפרשת "מתאים לי" וכי ההתחזות לחנות מרשת "למטייל" נעשתה במכוון. השופטת אבניאלי ציינה כי מדובר במילה המהווה סימן מסחר רשום, לה הוצמדה באופן מלאכותי המילה "עודפים", במטרה להסוות שימוש בלתי מורשה בסימן המסחר. אמנם, הצירוף "עודפים למטייל" הינו צמד מילים נפוץ בשפה העברית, כמו "מתאים לי". אולם לא נעשה שימוש בשם רק ככלי לאיתור גולשים, אלא השם הופיע באתר הנתבעת, תוך הסתרת שמה.

לבסוף, קבע ביהמ"ש כי הנתבעים עיוולו כלפי התובעות בעוולות גניבת עין, התערבות בלתי הוגנת ותיאור כוזב. בין היתר, קבעה השופטת אבניאלי כי התובעות הוכיחו כי השם "למטייל", שם תיאורי בהגדרתו, רכש אופי מבחין וכן כי הנתבעים ביקשו ליצור מצג כי מדובר באתר התובעות ובכך לקדם את מוצריהם ולהפיק רווחים כלכליים על חשבון התובעות. בנוסף לפיצוי הנ"ל, ישאו הנתבעים גם בהוצאות התובעות, בסך 40,000 ש"ח. ת"א 48058-07-11 למטייל - המרכז לטיולים בע"מ ואח' נ' כ.כ.א.ש. בע"מ ואח'.