איביי נגד תובענות ייצוגיות

אולי יעניין אותך גם

איביי הודיעה השבוע ללקוחותיה כי היא מעדכנת את הסכמי השימוש ומדיניות הפרטיות שלה. בין העדכונים, הכפפת כל מחלוקת בין איביי למשתמשיה למנגנון של בוררות. ליוזרים ניתנה האפשרות לא להסכים למנגנון הבוררות (opt out) עד 9.11.2012, ואם לא יביעו את אי-הסכמתם, הם מאשרים שכל תביעה בינם לבין איביי תנוהל על בסיס אישי בלבד ומוותרים על כל זכות לתבוע את איביי כחלק מקבוצה, לרבות בתובענה ייצוגית.

law.co.il מכיר את הטקטיקה הזו, ותוהה איך יתייחס אליה הדין הישראלי: חוק החוזים האחידים קובע, בין היתר, כי "תנאי השולל או המגביל זכות או תרופה העומדות ללקוח על פי דין, או המסייג באופן בלתי סביר זכות או תרופה העומדות לו מכוח החוזה, או המתנה אותן במתן הודעה בצורה או תוך זמן בלתי סבירים, או בדרישה בלתי סבירה אחרת" - חזקה עליו שהוא תנאי מקפח ובית משפט רשאי לבטלו.