תזכיר חוק: זכויות יוצרים ואמצעי הגנה טכנולוגיים

אולי יעניין אותך גם

משרד המשפטים פרסם היום להערות הציבור את תזכיר חוק זכות יוצרים (תיקון מס'...)(אמצעי הגנה טכנולוגיים ומידע אלקטרוני אודות ניהול זכות יוצרים), התשע"ב-2012. תזכיר החוק מבקש להוסיף פרק לחוק זכות יוצרים משנת 2007, הקובע איסורים ביחס לעקיפת אמצעי הגנה טכנולוגיים על יצירות מוגנות (DRM) וכן איסור של הסרה ושינוי של מידע אודות ניהול זכויות יוצרים. בדברי ההסבר לתזכיר, מציין משרד המשפטים כי מטרתו לעגן בחקיקה הישראלית את ההגנה על אמצעי הגנה טכנולוגיים כאמור, הקבועה במספר אמנות בינלאומיות.

בין השאר, מציע התזכיר לאסור על כל אדם לעקוף אמצעי הגנה טכנולוגי (המוגדר בצורה רחבה כ"מכשיר, מוצר, טכנולוגיה, תוכנת מחשב, רכיב או כל אמצעי אחר אשר בדרך פעולתו הרגילה מיועד לשמש, ומשמש באופן יעיל כדי למנוע, להגביל או להקשות על הפרתה של זכות יוצרים ביצירה"), בכפוף למספר תנאים מצטברים (למשל, שהיצירה "נעולה" באמצעי הגנה, הדבר נעשה ללא רשות בעל זכות היוצרים, מודעות לעקיפה ולאפשרות שהיא עשויה להוביל להפרת זכות יוצרים ועוד). במקרה של הפרת האיסור, יעמדו לבעל זכות היוצרים כל הסעדים שעומדים לו במקרה של הפרת זכויות יוצרים (למעט בעניין הזכות המוסרית, שכן עקיפת המנגנון אינה מהווה פגיעה בזכות זו).

בנוסף, קובע התזכיר כי אין בהוראות הפרק החדש כדי להגביל שימושים המותרים כעת לפי חוק זכות יוצרים וחריג דומה נקבע גם לעניין ביצוע מחקר הצפנה. כמו כן, קובע התזכיר איסור על הסרה ושינוי של מידע אודות ניהול זכויות יוצרים, הוא המידע האמור לסייע לבעל זכות היוצרים לנהל את השימושים ביצירה.