הצעת חוק מבקשת לאסור לשגר "מסר מטריד"

אולי יעניין אותך גם

הצעת חוק פרטית חדשה [פ/4589/18] מבקשת להוסיף להוראות 'חוק הספאם' (סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982) ולקבוע כי המספר המרבי של מסרים זהים או בעלי תוכן דומה הנשלחים לכתובת אחת לא יעלה על עשר פעמים ביום ועד שישים פעמים בשבוע. הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים)(תיקון - איסור שיגור מסר מטריד), התשע"ב-2010, הוגשה על-ידי חברת הכנסת מירי רגב ביום 25.7.2012 והיא מתייחסת אך ורק להודעות אלקטרוניות (כגון הודעות דוא"ל) והודעות מסר קצר (כגון SMS או MMS). בדברי ההסבר להצעה, מציינת חברת הכנסת רגב כי בעת שחוקק את חוק הספאם, לא היה מודע המחוקק לניצול האינטרנט לצורך הפצת מסרים פוליטיים (שאינם מהווים "דבר פרסומת" כהגדרתו בחוק הספאם) באופן ובהיקפים שגובלים בהטרדה של ממש. רגב מציינת כי הצעת החוק מציעה איזון נכון ומידתי בין שימוש סביר ברשת לבין זכותו של אדם שלא להיות מוצף בהודעות רבות מדי יום.