המאגר הביומטרי: העתירה נדחתה, יוכנסו שינויים בפיילוט

אולי יעניין אותך גם

שופטי בג"ץ דחו את העתירה שהגישו האגודה לזכויות האזרח והתנועה לזכויות דיגיטאליות ואחרים, נגד חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, התש"ע-2009. לצד זה, לא חסך ביהמ"ש את ביקורתו כלפי עמדת המדינה, המבקשת לכרוך בין תעודות הזהות החכמות לבין המאגר שצפוי לאחסן נתונים ביומטריים רגישים של כלל אזרחי המדינה. על רקע ביקורת זו, קיבלה המדינה את המלצת השופטים לתקן את הצו המסדיר את תקופת הפיילוט של המאגר הביומטרי, כך שייערך לפי אמות-מידה שיאפשרו בסופו לבחון את נחיצות המאגר והמעבר לחלופות שפגיעתן בפרטיות פחותה. השופטים פסקו כי בהתחשב בכך שהפיילוט טרם החל, טענות העותרים בדבר אי-חוקתיות החוק הן מוקדמות וכי לעותרים שמורה הזכות להעלות את טענות אלו במועד המתאים בעתיד. בא-כוח האגודה לזכויות האזרח הביע שביעות רצון מהחלטת בג"ץ. גם השר מיכאל איתן, שמלווה מזה זמן רב את המאבק נגד החוק, מתוך הממשלה, הביע תקווה שהחלטת בג"ץ תוביל לבחינה מחודשת של פרויקט המאגר הביומטרי. מקור: הארץ.