אירופה מעוניינת לקדם את שוק המוזיקה הדיגיטלית

אולי יעניין אותך גם

הטכנולוגיות הדיגיטליות המתקדמות יוצרות הזדמנויות חדשות ליוצרים, צרכנים ויזמים כאחד. הדרישה הצרכנית למוזיקה אינה מכירה בגבולות גיאוגרפיים או מגבלות מדינתיות, כך גם שירותים שונים להפצת מוזיקה באופן מקוון. נציבות האיחוד האירופי פרסמה אתמול שורת צעדים שהיא מציעה לצורך מודרניזציה של אגודות לניהול משותף של זכויות יוצרים ויצירת תמריצים לשקיפות ויעילות באגודות אלו - המיועדים לקדם את שוק המוזיקה הדיגיטלית. תפקידן של האגודות הללו הוא לנהל ולהעניק רישיונות ברפרטואר היצירות אותו הן מייצגות ולחלק את התמלוגים המתקבלים ליוצרים החברים בהן. חלק מאותן אגודות מתקשות להתמודד עם האתגרים שמציב עידן המידע ועם הניהול חוצה הגבולות של היצירות בעולם המקוון. הצעדים החדשים עליהן הכריזה הנציבות נועדו ליצור סטנדרטים אחידים לרישוי יבשתי של יצירות מוגנות ולהקל הן על האגודות והן על ספקי שירות לקבל רישיונות לשימוש והפצה של מוזיקה מקוונת בכל רחבי האיחוד האירופי.

ההצעה שפורסמה כוללת שני יעדים משלימים: הראשון - לקדם את השקיפות ולשפר את הפיקוח מצד אגודות לניהול משותף של זכויות יוצרים, על-ידי חיזוק חובות הדיווח ושליטתם של בעלי הזכויות בפעילויות השונות וכך ליצור תמריצים להקמת שירותים מקוונים חדשניים ואיכותיים יותר; השני - לעודד ולאפשר רישוי חוצה גבולות, הכולל רפרטוארים של אגודות רבות, לצורך מיזמים מקוונים במדינות האיחוד. הלכה למעשה, לבעלי הזכויות תהיה המילה האחרונה בכל הנוגע לניהול זכויותיהם, הם יקבלו את התגמולים להם הם זכאים במהירות רבה יותר ויוכלו לבחור את האגודה היעילה ביותר לניהול זכויותיהם. מקור: האיחוד האירופי.