לא ניתן להסתמך על מידע מהרשת אודות שערי מניות

אולי יעניין אותך גם

בית המשפט השלום בחיפה קבע כי לא ניתן להסתמך על פרסומים באתרי אינטרנט מסחריים לצורך מידע על תנודות בשערי מניה. התובע, מימון מלכה, ספר במקצועו, ניהל תיק ניירות ערך בבנק דיסקונט. בשלב מסוים, ביקש מלכה להעביר את ניהול התיק לבית השקעות. הבנק התמהמה והעביר את המניות רק לאחר כחודש וחצי. מלכה טען כי בתקופת הביניים צנח שער אחת המניות שהחזיק וכתוצאה מכך נגרם לו הפסד כספי של עשרות אלפי ש"ח. את הפסדו זה הוא תבע במסגרת ההליך.

להוכחת היקף הנזק, צירף מלכה לתצהיריו תדפיסים מאתר האינטרנט Yahoo! Finance, בו מתפרסמים שערי המניות בכל מועד נקוב. ביהמ"ש דן בשאלה האם די בתדפיסים אלו כדי להוכיח את היקף הנזק והאם המידע אודות תנודות שער המנייה הרלבנטית מצוי בגדר "ידיעתו השיפוטית" של ביהמ"ש ולכן אינן טעון הוכחה. הבנק טען כי מאחר ומדובר בעניין שבמומחיות, היה על מלכה להגיש חוות דעת מומחה.

השופטת אריקה פריאל קבעה כי "פרסום מידע אודות שערי המניות באתרי אינטרנט דוגמת Yahoo! Finance אינו בבחינת עובדה ברורה הידועה לכל אדם סביר גם ללא עיון במקורות כלשהם; אינו בבחינת עובדה אשר ניתנת לבירור ולקביעה מדויקת על ידי היזדקקות מהירה למקור אשר אינו שנוי במחלוקת; אינו בבחינת 'דין' ואף אינו בבחינת עובדה שאינה ידועה לכל אך בנקל ניתנת לבירור מיידי ומדויק על ידי היזדקקות למקור מוסמך אשר אינו שנוי במחלוקת".

ביהמ"ש קבע כי לא נטען או הוכח כי המידע באתר Yahoo! Finance מקורו באתר רשמי שמפרסמת רשות מרשויות המדינה ושאינו שנוי במחלוקת. בפרט, נקבע כי שערי מניות הינו עניין שבמומחיות ולכן היה על מלכה להגיש חוו"ד מומחה כדי להוכיח את התנודות בשער המנייה הרלבנטית. היות שלא עשה כן, קבעה השופטת פריאל כי הנזק הנטען לא הוכח ולכן יש לדחות את התביעה {ת"א 15528-12-08 מימון מלכה נ' בנק דיסקונט לישראל בע"מ}.