ישראל: דו"ח איכון סלולרי כראיה בהליך אזרחי

אולי יעניין אותך גם

בהחלטה תקדימית נעתר בית המשפט השלום בחדרה לבקשת תובעים והורה לחברת "פלאפון" (שאינה צד בתיק) להפיק דו"ח איכון עבור קו טלפון של אחד ממנוייה, מנהל הנתבעת - והכל, במסגרת תביעה אזרחית.  

מדובר בתביעה ותביעה שכנגד, שבמרכזן עסקה לרכישת משאית המשמשת כמשאבת בטון. בין הצדדים קיימת מחלוקת עובדתית ביחס לקיומה של פגישה בין מנהל המשיבה למבקשים, שנערכה לפי הטענה בבית לחם. המבקשים טענו כי דו"ח האיכון יכול לספק ראייה אובייקטיבית ביחס למחלוקת זו. מנגד, המשיבה טענה כי יש בצו החושף את נתוני התקשורת משום פגיעה בפרטיות המנהל. השופט נאסר ג'השאן קבע כי עניין הבקשה בצו שיפוטי הניתן בהליך אזרחי, לתקופת זמן מוגדרת בעבר, על-מנת שהנתונים ישמשו את הצד השני כראייה. לכן, בנסיבות אלו, על ביהמ"ש לשקול שיקולים הנוגעים להליכי גילוי מסמכים, כאשר נקודת המוצא לגילוי מידע בהליכים אזרחיים הינה גילוי מלא ורחב ככל האפשר של המידע הרלוונטי למחלוקת.

ביהמ"ש קבע כי בבואו לאזן בין הזכות לפרטיות לבין ערך חשיפת האמת, עליו לבחון את מידת ההכבדה שיש במתן צו הגילוי (כאשר פגיעה בפרטיות תחשב הכבדה) וכן את מידת הרלוונטיות של הראיות. נפסק כי דו"ח האיכון המבוקש נוגע למחלוקת מרכזית בתביעה והיא האם נפגשו הצדדים. דו"ח האיכון יוכל לשפוך אור על נקודה זו ומן הראוי לאפשר למבקשים גישה למידע. השופט ג'השאן ציין כי הבקשה ממוקדת דיה, כך שאין היא חורגת מעבר למתחייב לעשיית צדק בהליך משפטי. לאור העובדה שדו"ח האיכון אינו חושף את תוכן השיחות, אלא רק את מקום הימצאו של המנוי, אין בחשיפת נתוני האיכון משום פגיעה כה חמורה בפרטיות המנהל. מאידך, דחה ביהמ"ש את הבקשה כי יימסרו גם נתוני האיכון של אחיו של המנהל, שכן לא צוין מי הוא האח שנכח בפגישה ומהו תפקידו בחברה. עוד סייג ביהמ"ש וקבע כי המבקשים יוכלו לעשות שימוש במידע שיגולה לצורכי המשפט בלבד וכי הם ישאו בהוצאות הפקת המידע {ת"א 44411-06-11 מוהנד מוגרבי ואח' נ' מ. בר תחזוקה בע"מ}.

law.co.il מבקש להזכיר כי אין זו הפעם הראשונה שנתוני איכון סלולריים נמסרים בהליכים אזרחיים. בחודש ינואר השנה, אישר ביהמ"ש לענייני משפחה בת"א מסירת נתונים כאמור, במסגרת הליך שעסק בשאלת תוקפה של צוואה. law.co.il מעיר עוד שנתוני איכון סלולרי יכולים לכל היותר לאשר ששני מכשירים טלפונים נמצאו בזמן נתון בקירבת אותן אנטנות סלולריות. עובדה זו כשלעצמה אין פירושה שבעלי המכשירים נפגשו.