העליון השווצרי: גוגל לא נדרשת לטשטש פנים ומספרי רישוי

אולי יעניין אותך גם

'מבט לרחוב' (Street view) של גוגל לא נדרש לטשטש פנים ומספרי רישוי מעבר לאנונימזיציה אוטומטית של תוכנה. כך פסק בית המשפט הפדראלי העליון של שוויצריה. ההחלטה הופכת בחלקה פסיקה קודמת של ערכאה נמוכה יותר. בד בבד נפסק שעל גוגל  בכל זאת לטשטש לחלוטין פנים ומספרי רישוי של מכוניות ליד בתי-כלא, בתי-ספר ומוסדות רגישים אחרים, וכן שצילומם של גנים וחצרות פרטיים שאינם גלויים לעוברים ושבים יכולים להתפרסם רק באישור הבעלים. גוגל איימה למשוך לגמרי את 'מבט לרחוב' משוויץ אם העליון לא יהפוך את פסיקת הערכאה הראשונה. מקור: רויטרס.