משרד המשפטים מקים יחידה חדשה לחופש המידע

משרד המשפטים מקים בימים אלה יחידה חדשה שתהיה מופקדת על קידום השקיפות השלטונית ויישום חוק חופש המידע. היחידה החדשה תהיה מופקדת על קביעת נהלים אחידים לכל משרדי הממשלה בנושא מסירת מידע שלטוני לאזרחים, הפצה יזומה של מידע, קידום הדרכות בנושאים אלה, העלאת המודעות הציבורית לזכותו של כל אדם לקבל מידע מרשויות ציבוריות והקמה וניהול של אתר ייעודי לנושא חופש המידע. בנוסף, היא תהיה מוסמכת לברר תלונות של אזרחים בנוגע לקבלת מידע מרשויות השלטון בישראל, שברבות מהן, תרבות חופש המידע לא הוטמעה עד כה באופן מיטבי, על-אף שחוק חופש המידע נחקק בישראל כבר לפני 14 שנה.

בראש היחידה החדשה תעמוד עו"ד רבקי דב"ש, שבתפקידה האחרון עמדה בראש מחלקת רישום ופיקוח ברשות למשפט, טכנולוגיה ומידע (רמו"ט) במשרד המשפטים, שם עסקה ברגולציה בתחום הגנת הפרטיות, נתוני אשראי וחתימות אלקטרוניות. לדברי עו"ד דב"ש, פעילותה השוטפת של היחידה החדשה תוצג לציבור בשקיפות המרבית, תוך שיתוף בסוגיות שונות הכרוכות בפעילות היחידה. מקור: משרד המשפטים.

law.co.il קרא בשמחה את הודעת משרד המשפטים שכללה כמובן ההבטחה להקים אתר אינטרנט מרכזי לנושא חופש המידע, והוא מקווה שהיחידה החדשה תשנה את הטיפול הנרפה (פרדון) של הממשלה בנושאים אלה.