אורקל נ' גוגל: שמות, הגדרות והצהרות ב-API אינם מוגנים

אולי יעניין אותך גם

בית משפט פדראלי בקליפורניה פסק היום שהשמות, ההגדרות וההצהרות בממשקי התכנות (API - Application Programing Interface) של שפת התכנות Java, אינם מוגנים בזכויות יוצרים. ה-APIs הם מיני תוכנות המבצעות פקודות מסוימות בג'אווה (לדוגמה: הדפסה למסך המחשב). בכך דחה את תביעת אורקל אמריקה (לשעבר Sun) שטענה שגוגל העתיקה 37 ממשקים כאלה למערכת ההפעלה הסלולארית אנדרואיד.

לא היתה מחלוקת שגוגל אמנם העתיקה את השמות והתפקודיות המדויקת של 37 חבילות API, אבל מימשה אותם בקוד מקורי שכתבה בעצמה. האם זו העתקה אסורה בזכויות יוצרים? תמצית ההחלטה:
  • כל עוד הקוד המסוים המשמש ליישום שיטה הוא שונה, כל אחד חופשי על-פי דיני זכויות יוצרים ליצור את הקוד שלו הדרוש כדי לבצע בדיוק אותה משימה או הגדרות של כל שיטה המשמשות ב-API של ג'אווה. אין זה משנה שהועתקו במדויק ההצהרות (declaration) המפרטות את השמות, הפרמטרים והפונקציונאליות של השיטות והסוגים (classes) - או השורות המפרטות את התנהגות האובייקט (method header lines). על-פי כללי שפת התכנות ג'אווה, שבה נכתבה מערכת ההפעלה אנדרואיד, הן חייבות להיות זהות כל עוד הן נועדו לשימושיות זהה (גם אם הקוד עצמו שבו יושמה השימושיות, שונה).
  • כשיש רק דרך אחת להביע רעיון או פונקציה, כל אחד חופשי לעשות זאת ואיש לא יכול לקנות מונופול בביטוי זה. אכן נכון, השיטות באנדרואיד ושמות הקבצים יכולים היו להיות שונים מאלה של המקבילים להם בג'אווה ועדיין לתפקד, אבל הגנת זכויות יוצרים אינה חלה על שמות ומשפטים קצרים.
  • מבנה פקודות המשמש בג'אווה הוא מערכת (system) או שיטת פעולה שאינם מוגנים לפי דיני זכויות יוצרים. העתקת מבנה הפקודות חיונית לאפשרות שתוכנות שנכתבו למערכת אחת ירוצו גם על מערכת אחרת (interoperability).
מלכתחילה נקבע שבירור התביעה של אורקל נ' גוגל חולק לשלבים: תחילה ידונו שאלות הפרת זכויות היוצרים, לאחר מכן טענות להפרת פטנטים ולבסוף, אם יהיה צורך, שאלת הפיצויים. בדומה לכך נעשתה גם חלוקת עבודה בשלב המשפט הראשון בין השופט למושבעים: על השופט להכריע בשאלה אם ממשקי התכנות הם מוגנים בזכויות יוצרים ובדבר טענות גוגל להגנה מן היושר, והמושבעים יחליטו אם הייתה הפרה, אם גוגל זכאית ליהנות מהגנת שימוש הוגן והאם ההעתקה הייתה 'זוטי דברים' שאינם ברי-תביעה. לצורך כך היה על המושבעים להניח שממשקי התכנות הן יצירות מוגנות. ואמנם הם מצאו שבהנחה כזו, גוגל הפרה את זכויות אורקל ולא עלה בידם להכריע בשאלת השימוש ההוגן. אבל הכרעת בית המשפט שמלכתחילה אין זכויות יוצרים ב-API כמובן שומטת את הקרקע מתחת לקביעתם, מנחילה מפלה קשה לאורקל בערכאה הראשונה ומן הסתם משמחת מאד את גוגל.

law.co.il נפעם (אה, מילה גבוהה אבל מתאימה הפעם) מיכולתו של השופט האמריקאי להסביר בפשטות עניינים טכניים מורכבים ומהבנתו את הסוגיות הכרוכות בשפת התכנות ג'אווה. כך, לדוגמה, הוא מתמודד עם השאלה מהי חבילה של API:

"An API is like a library. Each package is like a bookshelf in the library. Each class is like a book on the shelf. Each method is like a how-to-do-it chapter in a book. Go to the right shelf, select the right book, and open it to the chapter that covers the work you need. As to the 37 packages, the Java and Android libraries are organized in the same basic way but all of the chapters in Android have been written with implementations different from Java but solving the same problems and providing the same functions. Every method and class is specified to carry out precise desired functions and, thus, the “declaration” (or “header”) line of code stating the specifications must be identical to carry out the given function"