ישראל: חוק נתוני תקשורת לא יבוטל, יפורש בצמצום

אולי יעניין אותך גם

רק לפני ימים ספורים משרד המשפטים פרסם תזכיר חוק המציע לערוך שורה של תיקונים מרחיבים בחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - נתוני תקשורת), הידוע כ"חוק האח הגדול". אתמול, קבע הרכב מורחב של שבעה שופטי בג"צ, בראשות הנשיאה בדימוס דורית בייניש, כי החוק (בנוסח המקורי) יפורש בצמצום, אך לא יבוטל. פסק-הדין שניתן אתמול דחה את העתירות שהגישו בשנת 2008 לשכת עורכי הדין והאגודה לזכויות האזרח, בעקבות חקיקת החוק.

חוק נתוני תקשורת, המהווה תיקון לחוק סדר הדין הפלילי, מאפשר כיום לשבע רשויות חקירה ומודיעין בישראל לקבל לידיהן נתונים על מנויים של בזק, חברות הטלפוניה, חברות הסלולר וספקיות הגישה לאינטרנט. בין היתר, החוק מאפשר לרשויות אלה לקבל לידיהן את תכני התקשורת של המנויים ("נתוני תעבורה") ואת נתוני המיקום שלהם (איכון הנעשה באמצעות הרשת הסלולרית).

העותרים טענו כי החוק פוגע בזכות לפרטיות באופן בלתי מידתי וכי יש בו פגיעה בעניינם של בעלי חסינות, כגון רופאים, עורכי דין ועיתונאים. הנשיאה בדימוס קבעה כי החוק אכן פוגע בזכות לפרטיות, אך כי במציאות הטכנולוגית הקיימת יש לתת משקל מיוחד למורכבות הזכות לפרטיות וההגנה שראוי לתת לה. ביהמ"ש ציין כי הכלים הטכנולוגיים הקיימים נותנים בידי השלטונות אמצעים מתוחכמים המאפשרים פגיעה בפרטיות, אך מנגד מסייעים לרשויות בביצוע תפקידם ובכלל זה בהיבטים של אכיפה וסדר ציבורי. מניעת האפשרות לעשות שימוש בסמכויות אלו עשויה להותיר את הרשויות כשידן על התחתונה.

שופטי בג"צ קבעו כי יש להתיר לרשויות החוק לפעול בהתאם לסמכויות שהוקנו להם בחוק, אך על-מנת שהפגיעה הנגרמת לפרטיות תהיה מידתית, יש להפעיל סמכויות אלה באופן המצמצם את הפגיעה, בפרט בהיבטים הנוגעים לפגיעה בבעלי חסינות שונים. נקבע כי קבלת נתונים, הן באמצעות קבלת צו שיפוטי והן כאשר מדובר במקרים דחופים ללא צו שיפוטי, תפורש כך שקבלת הנתונים לפי החוק תעשה רק במקרים שבהם הדבר נדרש לצורך ממוקד וקונקרטי, להבדיל משימוש למטרות כלליות של גילוי עבריינים ומניעת פשע. מקור: גלובס. לעיון בפסק-הדין: בג"ץ 3809/08 בג"ץ 9995/08 האגודה לזכויות האזרח בישראל ואח' נ' משטרת ישראל ואח'.