המדינה מערערת על ביטול הצווים לחסימת אתרי הימורים

פרקליטות המדינה הודיעה כי הגישה השבוע ערעור לבית המשפט העליון, על החלטתו העקרונית של בית המשפט לעניינים מינהליים בת"א, לפיה למפקד משטרת מחוז ת"א לא היתה סמכות להוציא צווים שהורו לספקי האינטרנט לחסום גישה לאתרי הימורים, וכי דינם של צווים אלה להתבטל.

בהודעה לעיתונות מטעם משרד המשפטים נמסר עוד כי לאחרונה קיים היועץ המשפטי לממשלה דיון בסוגיית השימוש בכלים מנהליים לצורך התמודדות מול תופעת ההימורים הבלתי חוקיים ברשת האינטרנט. הדיון נערך בעקבות הצעת גורמי האכיפה להשתמש בסעיף 4 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, המסמיך את שר התקשורת להתנות קבלת רישיון בזק בשים לב לשיקולים הקבועים בסעיף, לרבות "שיקולים שבטובת הציבור". לפי הצעת גורמי האכיפה, משטרת ישראל תעביר למשרד התקשורת כתובות אתרים העוסקים בפעילות הימורים בלתי חוקית והמשרד יורה לספקי האינטרנט, באמצעות תנאי שברישיון, לחסום את הגישה לאתר.

היועץ המשפטי לממשלה החליט כי בהתחשב בקשיים הכרוכים בשימוש בסמכויותיו הרגלוטוריות של משרד התקשורת, אין מקום בעת זו לערב את שר התקשורת כ"גורם מתווך" לאכיפת איסור ההימורים. היועמ"ש סבר כי שימוש בסעיף 4 עלול להוביל ל"מדרון חלקלק" ולטשטש את ההבחנה הראויה בין הסדרת התשתית להסדרת התוכן, אשר ראוי כי לא תבוצע על-ידי גורם פוליטי ובאופן ישיר.

משרד המשפטים מקדם תיקון חקיקה שנועד להסדיר את הסמכות להורות על הגבלת הגישה לאתרי הימורים בלתי חוקיים באינטרנט ואף נתן דין קדימה לטיפול בנושא זה. מקור: משרד המשפטים.

גילוי נאות: עוה"ד חיים רביה, דן אור-חוף ויוסי מרקוביץ ממשרד פרל כהן צדק לצר, ייצגו את איגוד האינטרנט הישראלי בעתירה נשוא הערעור המפורט בידיעה זו.