ארצות-הברית: אושרה הצעת חוק בתחום הסייבר

אולי יעניין אותך גם

חרף איומי הנשיא אובמה בהטלת ווטו, אישר לאחרונה בית הנבחרים בוושינגטון את ה-CISPA, הצעת חוק לשיתוף פעולה מודיעיני והגנה בתחום הסייבר (Cyber Intelligence Sharing and Protection Act). עתה, עוברת הצעת החוק לסנאט, שאישורו נדרש על מנת להשלים את הליכי החקיקה. לפי ההצעה, רשויות ביטחון ומודיעין בממשל האמריקאי יוכלו להעביר לגופים פרטיים מודיעין אודות איומי סייבר, על-מנת לאפשר להם להתגונן כראוי מפני מתקפות מתוכננות. הצעת החוק גם מתירה לגופים במגזר הפרטי להעביר לרשויות הממשל מידע המצוי ברשותם ונוגע לאיומי סייבר. הממשל, מצידו, יהיה רשאי להשתמש במידע שמתקבל מהמגזר הפרטי רק לאותן מטרות המנויות בהצעת החוק: הגנה על הביטחון הלאומי של ארה"ב, אבטחת סייבר, חקירת פשעי סייבר, הגנה על חיי אדם והגנה על ילדים מפני פדופיליה.

הבית הלבן, יחד עם ארגוני פרטיות וזכויות אדם בארה"ב, הביעו התנגדות נחרצת להצעת החוק. לטענתם, ההצעה טומנת בחובה פגיעה בפרטיות, עקב שיתוף הממשל במידע אישי המצוי ברשות המגזר הפרטי. בין היתר, מתנגדי הצעת החוק מבקרים את הסעיף המקנה לטענתם פטור רחב מדי מאחריות על פגיעה בפרטיות, באותם מקרים בהם גופים פרטיים יבחרו לחשוף בפני הממשל מידע אישי אודות משתמשי רשת במדינה. הבית הלבן, מצידו, מנסה לקדם הצעת חוק חלופית, שתטיל על המשרד לביטחון המולדת את האחריות לקביעת סטנדרטים בתחום אבטחת הסייבר ותסמיך אותו להתקין תקנות מחייבות בנושא זה. מקור: Chicago Sun Times.