משרד המשפטים מפרסם מדריך להגנה על מידע אישי בעבודה

אולי יעניין אותך גם

הרשות למשפט טכנולוגיה ומידע במשרד המשפטים (רמו"ט) פרסמה היום להערות הציבור טיוטה של מדריך שנועד לסייע למעסיקים לציית להוראות חוק הגנת הפרטיות באיסוף וניהול מידע אישי על עובדיהם.

יורם הכהן, ראש רמו"ט ורשם מאגרי מידע אמר עם פירסום המדריך כי "כמעט כל המעסיקים במשק הישראלי, בכלל המגזרים: הפרטי, הציבורי והשלישי, מנהלים מאגרי מידע מקיפים אודות עובדיהם ועושים שימוש בטכנולוגיות מידע מגוונות. אנו רואים חשיבות רבה להפנמת הוראות החוק בהקשר של עובדים, ומאמינים שהמעסיקים מבינים אף הם את חשיבות הנושא."

על פי המדריך, אלה העקרונות המרכזיים שצריכים להנחות מעסיקים:
  • בחינה שוטפת של היקף המידע הנאסף על ידי המעסיק בכל השלבים של יחסי העבודה, מטרות האיסוף, וכי האיסוף והשמירה אינם מעבר לנדרש לצרכי העבודה.
  • מיפוי המידע שנשמר על ידי המעסיק, מטרות השימוש שלו, ומי ניגש אליו.
  • קיום הוראות קבע ואמצעים טכנולוגים בתחום אבטחת המידע ביחס למידע זה, על מנת למנוע דליפתו או שימוש לרעה על ידי מורשי הגישה.
  • הדרכה שוטפת למי שנגיש למידע האישי לגבי חובותיו על פי החוק כדי למנוע שימוש לרעה במידע.
  • בקרה על קיום כל הוראות אלה גם כאשר הן מבוצעות במיקור חוץ.
  • קביעת מדיניות מפורשת לעניין שימוש בטכנולוגית מידע (מחשב אישי, טלפון חכם), המותר והאסור, ואת המקרים בהם מעביד עשוי לנטר שימושים אלה, במגבלות הפסיקה.
מקור: הודעה לעתונות של דובר משרד המשפטים.