ישראל: הצעת חוק לביטול המאגר הביומטרי

אולי יעניין אותך גם

הצעת חוק פרטית [פ/4191/18], שהונחה אתמול על שולחן הכנסת, מבקשת לבטל את המאגר הביומטרי ובפרט את פרקים "ד" ו"ה" לחוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, התש"ע-2009, העוסקים ב"הקמת המאגר הביומטרי וניהולו" וב"העברת מידע מהמאגר הביומטרי וגישה אליו". הצעת חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע (תיקון - ביטול המאגר הביומטרי), התשע"ב-2012, הוגשה על-ידי חברי הכנסת איתן כבל, דב חנין, ניצן הורוביץ, נחמן שי, מירי רגב, רחל אדטו ושלי יחימוביץ'. בדברי ההסבר להצעת החוק מאזכרים המציעים את הפריצות שהיו למאגר מרשם האוכלוסין וכן את המקרים האחרונים של חשיפת פרטי כרטיס אשראי, שזכו לכינוי "פרשת ההאקר הסעודי".