בזק תחדל לגבות תשלום עבור ADSL עירום

בהמשך ליוזמת משרד התקשורת לשינוי במבנה התעריפים של שירות ה-ADSL של בזק, החליט המשרד כי החל מיום 5.4.2012 לא תוכל עוד בזק לספק ללקוחותיה את שירות ה- ADSL Only (או "ADSL עירום"), שאופיין ב"פרמיה" מיוחדת שהלקוח חויב לשלם, לשם כיסוי עלויות עקיפות שהיו כרוכות באספקת השירות. בדרך-כלל עלויות עקיפות אלה היו מגולמות בדמי מנוי לקו טלפוניה נייח של בזק, אולם לקוחות ה-ADSL העירום, שלא היו מנויים במקביל גם לקו הטלפוניה הנייח של בזק, נדרשו לשלם "פרמיה" בסך 25 ש"ח לחודש, מעבר לדמי המנוי הרגילים ל-ADSL.

עתה, בזק תחויב לספק ללקוחותיה המעוניינים בכך רק את חיבור ה-ADSL, בלא שתהיה בידיה האפשרות לגבות תשלום נוסף. דמי השירות ל-ADSL יהיו אחידים הן ללקוחות המנויים במקביל גם לקו טלפוניה נייח של בזק והן ללקוחות שאינם מעוניינים בקו כאמור. על-פי הודעת משרד התקשורת, החלטה זו צפויה לעודד את התחרות בשוק הטלפוניה הפנים-ארצית. מקור: משרד התקשורת.