ישראל: ניתן לרשום את המילה 'יהוה' כשם מתחם

הועדה לבחינת שמות מתחם פוגעניים שמינה איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר), החליטה כי ניתן לרשום את הביטוי "יהוה" כשם מתחם (co.il.יהוה), בהתאם לבקשת רישום שהוגשה עבור דומיין זה. האיגוד הוא הגוף האמון על רישום שמות מתחם תחת סיומת המדינה של ישראל (il.). בחודש פברואר השנה מינה האיגוד את הועדה הנ"ל, המורכבת מאנשי רוח, משפט ואינטרנט, שמטרתה לקבוע אם שמות מתחם מסויימים ניתנים לרישום לפי כללי רישום שמות המתחם הנוהגים באיגוד.

סעיף 7.3 לכללי הרישום קובע כי לא ניתן לרשום "שמות המכילים מילים גסות, שפה גסה, שמות הפוגעים בתקנת הציבור או ברגשות הציבור או שמות שבכל דרך אחרת אינם תואמים את חוקי מדינת ישראל". הועדה שהוקמה, מוסמכת לקבוע אילו שמות מתחם נופלים בגדר האיסור כאמור ולכן אינם מותרים ברישום. לפי כללי הועדה, שם מסוים יאושר לרישום כשם מתחם, במידה ואין רוב לחברים בועדה המתנגדים לרישומו. במקרה הנוכחי, שניים מתוך ארבעת חברי הועדה התנגדו לרישום ושניים תמכו בו, לכן אושר הרישום.

חברי הועדה המכהנים הם הסופרת יוכי ברנדס, השופט (בדימוס) בעז אוקון, פרופ' מיכאל בירנהק (אוניברסיטת ת"א, הפקולטה למשפטים) והנק נוסבכר - יועץ אינטרנט במרכז החישובים הבין-אוניברסיטאי. מקור: איגוד האינטרנט הישראלי. לעיון בהחלטה המלאה. זוהי החלטתה הראשונה של הועדה.