הנחיות חדשות על הגנת פרטיות במכוני מיון והשמה

אולי יעניין אותך גם

רשם מאגרי המידע ברשות למשפט, טכנולוגיה ומידע במשרד המשפטים (רמו"ט), פירסם לאחרונה הנחיה חדשה בעניין הגנת הפרטיות בהליכי מיון לקבלה לעבודה במכוני מיון והשמה. מההנחיה עולה כי רשם מאגרי המידע נוכח לדעת שלא כל מכוני המיון מקפידים על קיום הוראות חוק הגנת הפרטיות במידע המצטבר אצלם במסגרת עריכת בדיקות ההתאמה למועמדים לעבודה. ההנחיה החדשה מהווה את עמדתו הרשמית של הרגולטור הישראלי להגנת הפרטיות, אך כשלעצמה אינה בעלת תוקף משפטי מחייב.

על-פי ההנחיה, על מכון המיון לקבל את הסכמתו הנפרדת והמפורשת של המועמד, אם המכון מעוניין להעביר מידע שנצבר על המועמד לידי גורם אחר שאינו המעביד שהזמין את בדיקת המיון. בנוסף, ההנחיה מבהירה כי יש לאפשר למועמד לעיין בחוות הדעת שמכון המיון גיבש בעניינו. עם זה, ההנחיה מציינת כי המכון רשאי להשמיט מהפרטים הנמסרים לעיון המועמד, נתונים שיש בהם כדי לפגוע באינטרסים חשובים של המכון (כגון מניעת חשיפה של שיטות הבדיקה במכון), של המעביד (כגון מניעת חשיפת סודותיו המסחריים) או של המועמד עצמו (כגון מניעת חשיפה לא מבוקרת של הנבדק להערכה פסיכולוגית אודות עצמו). עוד מבהירה ההנחיה כי על המכון למחוק את המידע שנצבר על המועמד כשמידע זה אינו נחוץ עוד למטרות שלשמן נתן המועמד את הסמכתו. מקור: רמו"ט.