נגנב מחשב נאס"א השולט על תחנת החלל

אולי יעניין אותך גם

מחשב נייד של נאס"א, שלא היה מוצפן אך הכיל אלגוריתמים המאפשרים לשלוט על תחנת החלל הבינלאומית, נגנב - כך דיווח לקונגרס המפקח הכללי של סוכנות החלל האמריקנית. בדיווח נמסר עוד כי פרט למחשב זה, נגנבו מנאס"א עוד עשרות מחשבים ומכשירים ניידים שונים בהם היה שמור מידע אישי רגיש, מידע מסחרי רגיש ומידע הכפוף להגבלות ייצוא. אם לא די בכך, במהלך השנים 2010 ו-2011, אירעו כ-5,400 פריצות למחשבים ושרתים של נאס"א, שגרמו נזק מצטבר של יותר מ-7 מיליון דולר. נאס"א מעריכה שמספר תקריות האבטחה שניתן לייחסן להאקרים עתירי מיומנות ומשאבים, עומד על 47 תקריות בשנת 2011 בלבד. המפקח הכללי של נאס"א ציין שאפשר שמספרים אלה הם הערכת-חסר לעומת מספר המקרים שאירעו בפועל, מאחר ומנגנון הדיווחים הפנימי בנאס"א על אירועי אבטחת מידע, הינו מנגנון וולונטרי המבוסס על דיווח מרצון של העובדים. מקור: Cnet News.