עתירה נגד הקמת המאגר הביומטרי

אולי יעניין אותך גם

האגודה לזכויות האזרח והתנועה לזכויות דיגיטאליות הגישו עתירה לבית המשפט הגבוה לצדק, נגד חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, התש"ע-2009. על-פי החוק, יוקם בישראל מאגר ביומטרי שעל בסיסו יונפקו לאזרחי ישראל תעודות זהות ודרכונים "חכמים", כאשר בתקופה האחרונה גם הותקנו התקנות המאפשרות להתחיל בשלב ה"פיילוט" של המאגר הביומטרי, כשלב מקדים לקראת הפעלתו המלאה. 

העתירה מהווה המשך למאבק ממושך שמנהלת האגודה לזכויות האזרח כנגד המאגר הביומטרי והסכנות הכרוכות בו.

העותרים מצהירים כי אינם מבקשים למנוע הנפקת תעודות עם נתונים ביומטריים בתוכן, אך מתנגדים להקמת המאגר, בטענה כי רגישות המידע שיאגר בו והיקפו הגדול יגרמו לפגיעה קשה ובלתי מידתית בפרטיות. בעתירה נטען עוד כי הקמת המאגר טומנת בחובה סכנה לשלום הציבור ולביטחונו. מקור: הארץ.

כזכור, המאגר הביומטרי בישראל הצית בשנים האחרונות דיון ציבורי סוער בין תומכי המאגר, שרואים בו כלי חיוני לצמצום תופעת התיעוד המזויף, לבין מתנגדיו, שרואים בו מיזם מגלומני שנזקו עולה בהרבה על תועלתו, בעיקר נוכח סיכוני האבטחה הטמונים בו.