אירופה: רשתות חברתיות לא חייבות לסנן תוכן מפר זכויות

אולי יעניין אותך גם

רשת חברתית אינה חייבת להתקין מסננים כדי למנוע פיראטיות ביצירות מוגנות בזכויות יוצרים. כך קבע בית המשפט האירופאי לצדק. פסה"ד ניתן בעניינה של אגודה בלגית לניהול משותף של זכויות יוצרים, SABAM, המקבילה הבלגית לאקו"ם הישראלית, שביקשה לחייב את הרשת החברתית Netlog להתקין פילטרים שימנעו ממשתמשיה להפר זכויות. בית המשפט קבע שהמסננים יפגעו בזכויות לחופש העיסוק, פרטיות וחופש המידע.

SABAM דרשה מבית המשפט לחייב את Netlog לחדול מהפרת זכויות ביצירות מהרפרטואר שהיא מנהלת, ולשלם אלף אירו/יום אם ההפרות יימשכו. נטלוג טענה שסבאם מבקשת למעשה לחייב אותה בהתקנת מסננים שימנעו ממשתמשים לשתף שירים, וזאת בניגוד לדירקטיבה האירופאית על מסחר אלקטרוני הקובעת במפורש שספקי שירותים אינם חייבים בפילטור תוכן. 

בית המשפט קבע שמערכת כזו תהווה "הפרה רצינית" של זכותה של Netlog לחופש העיסוק "מפני שהיא תדרוש מנטלוג להתקין מערכת מחשב מסובכת, יקרה וקבועה על חשבונה-שלה". בנוסף מצא שיש חשש מהפרת זכויות המשתמשים להגנה על מידע אישי שכן מערכת סינון תדרוש "זיהוי, ניתוח שיטתי ועיבוד של מידע הקשור לפרופילים הנוצרים ברשת החברתית". לבסוף פסק שהיא עלולה להגביל את החופש לשלוח ולקבל מידע, שכן המערכת עלולה שלא להבחין כהלכה בין תוכן חוקי לבין תוכן שאינו כזה, כך שיישומה עלול להביא לחסימת תקשורות כשרות. מקור: BBC

law.co.il מזכיר שבנבומבר 2011 נחלה SABAM תבוסה משפטית דומה באותה זירה ממש, כאשר בית המשפט האירופאי לצדק פסק שספקי גישה לאינטרנט אינם חייבים לנטר תעבורה כדי לחסום הפרת זכויות יוצרים, מחשש שהדבר יפגע בניטראליות הרשת.