שימוע לבזק על תעריפי ה- ADSL הערום

משרד התקשורת יוזם שינוי במבנה התעריפים של שירות ה- ADSL של בזק, באופן שיאסור על החברה לגבות "פרמיה" של 25 ש"ח, אותה נהגה לגבות עד כה מלקוחות המעוניינים ברכיב ה- ADSL Only. רישיונה של בזק מתיר לה להציע את שירות ה-ADSL גם למי שאינם מנויים לשירותי הטלפוניה הנייחת של החברה. מדובר באלו המנויים לשירותי הטלפוניה של חברה אחרת, או שמוותרים כליל על קו נייח,היכולים להזמין את שירות ה-ADSL כשהוא "ערום", כלומר ללא קו הטלפון הנייח הנלווה אליו לרוב. הבעיה: מנויי ה-ADSL ה"ערום" מחויבים לשאת בתשלום קבוע בסך 25 ש"ח לחודש, מעבר לדמי המנוי לשירות עצמו. בניגוד לדמי מנוי על קו טלפון, אלה הם דמי מנוי על "אין קו טלפון", שנועדו לכסות עלויות עקיפות של שירות ה-ADSL, אשר בדרך-כלל היו מכוסות בדמי המנוי לקו הטלפון.

מהודעת המשרד עולה כי רכיב ה- ADSL only יוצר בעיה צרכנית ותחרותית, מאחר וספקי טלפוניה בפס רחב (VOB) המבקשים להתחרות בבזק, נאלצים להציע תעריפים הנמוכים לכל הפחות ב-25 ש"ח מתעריפי הטלפוניה של בזק, על מנת לקזז את העלות הנוספת שהלקוח יאלץ לשלם לבזק עבור מוצר התקשורת המשלים, רכיב ה- ADSL only. בעוד שהרעיון שעומד בבסיס רכיב ה- ADSL only הוא לנתק את הזיקה בין שירות ה-ADSL לבין שירות הטלפוניה של בזק, נוצר מצב הפוך בו רכיב ה- ADSL only דווקא מחזק את הזיקה, מאחר והעלות הנוספת הכרוכה בו זהה לעלות של ה"קו הקל" שבזק מציעה. לאור כשלים אלו, משרד התקשורת מדווח כי בכוונתו לחייב את בזק לקבוע תעריף יחיד ואחיד לשירות ה-ADSL. תעריף זה יחול הן על מנויים שברשותם גם קו טלפון נייח של בזק, והן על מנויים שאין ברשותם קו נייח של בזק. המהלך כפוף לשימוע. מקור: משרד התקשורת