איי-דיגיטל אינה נציגת אפל בישראל

ביהמ"ש המחוזי בנצרת קבע שחברת iDigital אינה מייצגת את חברת אפל העולמית בישראל וכי אינה משמשת כ"מורשה" מטעמה לצורך המצאת כתבי בי-דין. ההליך העיקרי עוסק בבקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד אפל, בפרשת איסוף המידע על-ידי מכשיריה (iPhone, iPad וכו'). ההליך נפתח הן נגד אפל והן נגד נציגתה לכאורה בישראל, חברת iDigital. התובע, עלא אבו דריס, המציא את כתבי בי-הדין ל- iDigital. במסמכים שהגישה אפל העולמית לביהמ"ש, היא טענה כי מעולם לא חתמה על הסכם עם iDigital וכי האחרונה אינה מייצגת אותה, בוודאי שלא בבלעדיות.

התובע פנה לביהמ"ש וביקש להורות כי המצאת כתבי הטענות בתיק ל- iDigital בישראל, מהווה המצאה כדין גם לאפל העולמית (Apple Computer Inc) וזאת בהתאם להוראות תקנה 482 לתקנות סדר הדין האזרחי. אפל התנגדה לבקשה וטענה כי iDigital אינה נציגתה וכי לא מתקיימת תקשורת כלשהי בין הצדדים.

ביהמ"ש צידד בעמדתה של אפל וקבע כי התובע לא הביא כל ראיה להוכחת קיומו של קשר כלשהו בין iDigital לבין אפל ובוודאי שלא ביסס את טענתו לקשר אינטנסיבי בין השתיים. ביהמ"ש קבע כי הכיתוב שהופיע באתר האינטרנט של iDigital, לפיו היא נציגת אפל בישראל, נעשה ללא הסכמתה של חברת אפל והוסר לפי דרישתה. ביהמ"ש ציין כי אפל אינה אחראית לכיתוב כזה או אחר באתרים של חברות אחרות. כך גם ביחס לפרסום בדף הפייסבוק ובמענה הקולי במוקד שירות הלקוחות של iDigital {ת"צ 191-05-11 עלא אבו דריס נ' Apple Computer Inc}.