ישראל: טיוטת הנחיה בנושא מצלמות מעקב

אולי יעניין אותך גם

הרשות למשפט, טכנולוגיה ומידע (רמו"ט) במשרד המשפטים, פרסמה טיוטת הנחיה בנושא פרישת מצלמות מעקב, אגירת המידע המצולם במאגרי מידע ממוחשבים והשימוש בו. בעת האחרונה, התגבר מאוד השימוש במערכות צילום מתקדמות לצרכים שונים, לרבות ניסיון למניעת עבירות על-ידי תיעוד המרחב הציבורי (בפרט זכה הפרויקט "עיר ללא אלימות" לתשומת לב ציבורית רבה), הכוונת תנועה, שיפור השירות וכו'.

בהודעה לעיתונות מטעם משרד המשפטים, מציינת רמו"ט כי למצלמות המעקב השפעה מהותית על המרחב הציבורי והשימוש בהן כרוך בפגיעה בפרטיות המצולמים. המידע המצולם נאגר במאגרי מידע ממוחשבים, בהם מופעלות יכולות של מפתוח, ניתוח ושליפת מידע ויזואלי, כגון זיהוי אוטומטי של פני אדם ולוחיות רישוי של רכב. טיוטת הנחית רשם מאגרי המידע בעניין זה מבהירה את תחולתם של דיני הפרטיות והגנת המידע על השימוש במצלמות מעקב ואגירת המידע במאגרים ממוחשבים.

טיוטת ההנחיה מחייבת, בין השאר, לבצע תהליך קבלת החלטות סדור בהצבתן של מצלמות מעקב וקובעת כי לא ניתן להשתמש בצילומים למטרה השונה מזו שהצדיקה את התקנת המצלמה מלכתחילה. ההנחיה מדגישה כי שיש ליידע את הציבור על פעולת המצלמה באמצעות שילוט מתאים ובדרכים נוספות.ההנחיה מוסיפה כי ההגנה על הפרטיות צריכה לשמש שיקול מרכזי בתכנון מערכת המצלמות והשימוש השוטף בהן. עוד עוסקת ההנחיה בזכויות המצולם ובסוגיות אבטחת המידע הנקלט במערכת והגבלת השימוש בו. טיוטת ההנחיה מתפרסמת להערות הציבור באתר רמו"ט. הערות יתקבלו עד ליום 29.12.2011.