רשם הגורמים המאשרים הטיל עיצום כספי על קומסיין

רשם הגורמים המאשרים הטיל עיצומים כספיים על חברת קומסיין, בסך כולל של 143,200 ש"ח, בשל שתי הפרות של הנחיות רשם הגורמים המאשרים. קומסיין, הפועלת כגורם מאשר לפי חוק חתימות אלקטרוניות, שילמה את הקנסות.

החוק מקיים משטר רישום ופיקוח על פעילות הנפקת התעודות האלקטרוניות על-ידי הגורם המאשר. בשנת 2009, פירסם רשם הגורמים המאשרים, עו"ד עמית אשכנזי, הנחיה שהגבילה את האפשרות להנפיק תעודות אלקטרוניות על-גבי רכיבי חומרה המשמשים כשרתי חתימה אלקטרונית (ובפרט, חומרת הצפנה מסוג HSM), מבלי להסדיר זאת מראש מול הרשם.

בפעילות פיקוח שביצעה הרשות למשפט, טכנולוגיה ומידע במשרד המשפטים (רמו"ט) במהלך שנת 2011, התברר כי בניגוד להנחיית הרשם ומבלי ליידע אותו, הנפיקה קומסיין תשע תעודות אלקטרוניות שלא במסגרת ההגבלות שנקבעו בהנחיה ובמקביל לדיונים שניהלה מול הרשם בעניין זה. שתיים מהתעודות הונפקו לאחר כניסתו לתוקף של התיקון לחוק חתימה אלקטרונית, המסמיך את רשם הגורמים המאשרים להשית עיצום כספי.

עו"ד אשכנזי (שהטלת העיצום הכספי היתה פעולתו האחרונה כרשם הגורמים המאשרים), מסר כי "המסכת העובדתית והמשפטית מלמדת כי חברת "קומסיין" בחרה לעשות דין לעצמה לעניין אופן פעולתה לפי החוק, חרף הנחייה מפורשת של הרשם. מטרת העיצום להדגיש כי לא ניתן לעבור לסדר היום על הפרה ישירה של הנחיית הרשם". מקור: הודעת דובר משרד המשפטים.

גילוי נאות: עו"ד חיים רביה משמש יועץ משפטי לגורם מאשר אחר.