ממחר: ביטול קנסות היציאה בשוק התקשורת

מחר (8/11) תיכנס לתוקפה התקנה המבטלת את קנסות היציאה למנויים קיימים בכל ענפי התקשורת: כבלים ולוויין, ספקי גישה לאינטרנט, טלפוניה נייחת וטלפוניה בינלאומית (לאחר שלמנויים חדשים בוטלו הקנסות כבר בחודש אוגוסט האחרון). בהודעה לעיתונות, ציין שר התקשורת, משה כחלון, כי "תם העידן שבו לקוח שמבקש לעבור מחברה לחברה נדרש לשלם קנסות בלתי סבירים, מהיום הלקוח יזכה ליהנות מפירותיה של תחרות אמיתית".

בהתאם להסדר החדש, לקוחות חדשים, שהתקשרו בהסכם עם אחת מחברות התקשורת, יוכלו לעבור בין חברה לחברה ללא צורך בתשלום קנס כלשהו. באשר למנויים קיימים, יוגבלו קנסות היציאה והמעבר בין חברה לחברה יהיה כפוף לתשלום סמלי עבור הפסקת ההתקשרות בתקופת ההתחייבות. גובה התשלום יהיה בשיעור 8% מהחשבון החודשי הממוצע, כפול מספר החודשים שנותרו למנוי בתקופת ההתחייבות.

ההסדר יחול על מנויים שממצוע החשבונות החודשיים שלהם נמוך מ- 5,000 ש"ח. לעומת זאת, לקוח שממוצע החשבונות החודשיים שלו גבוה מ- 5,000 ש"ח, או אם ההסכם הוא לקבלת שירות למעל 100 קווי סלולר, התשלום לספקית השירות יהיה בהתאם להסכם ההתקשרות וההסדר דלעיל לא יחול. החברות תוכלנה להמשיך לגבות מהמנויים את המשך התשלומים עבור ציוד שנרכש מהן וכן עבור חובות עבר. מקור: משרד התקשורת.