חצי טריליון דולר נזק לחב' טכנולוגיה מתביעות פטנטים

נזקים בהיקף של חצי טריליון דולר (500,000,000,000 $ לאוהבי המספרים) נגרמו ב-20 השנה האחרונות לחברות, רובן טכנלוגיות, בגלל תביעות פטנטים שהגישו טרולים. כך קובע מחקר חדש שערכו גיימס בסן, ג'ניפר פורד ומיכאל מורר מבית הספר למשפטים של אוניברסיטת בוסטון ("The Private and Social Costs of Patent Trolls").

לדברי החוקרים, בכל אחת מארבע השנים האחרונות הפסידו חברות 80 מיליארד דולר (מה שאומר שקצב ההפסדים הואץ מאד). את התביעות מגישות חברות שמקנות רישיונות פטנטים אבל אינן מייצרות דבר. בשפה נקיה המחקר מכנה אותן 'ישויות לא משתתפות' אבל הן ידועות ברבים כטרולים של פטנטים (Patent Trols) מפני שהמודל העסקי שלהן מבוסס על תביעות.

המחקר מוצא שהתביעות מוגשות לרוב נגד חברות טכנולוגיה ותוכנה, המשקיעות סכומים ניכרים במחקר ופיתוח. את הנזק חישבו עורכיו על ידי בדיקת ההשפעה על מחיר המניות של החברות הנתבעות. לדבריו, הנזק מקטין את רווחי החברות מהשקעותין במחקר ופיתוח ולפיכך התביעות הללו הן תמריץ שלילי לחדשנות.

מעט מאד מההפסד עובר לכיסי הממציאים, מוצא המחקר. לפיכך, התמריץ השלילי לחברות הטכנולוגיה אינו מפוצה בהגדלת התמריץ לאחרים להמציא.

לתביעות שמגישות טרולים של פטנטים יש מאפיינים ייחודיים: הן ממוקדות בתוכנה וטכנלוגיה דומה ומוגשות כנגד חברות טכנולוגיה גדולות. מאפיינים אלה מרמזים שהן מנצלות חולשה במערכת הפטנטים האמריקאית. עורכי המחקר גורסים שלפטנטים על תוכנות ושיטות לעשיית עסקים יש גבולות מטושטים (fuzzy bounderies): היקף הפטנטים אינו ברור, הם כתובים לרוב בשפה מעורפלת וחברות טכנולוגיה מתקשות לאתר אותן ולהבין על מה הם מגינים. התביעות של 'ישויות לא משתתפות' מנצלות מאפיינים אלה.

law.co.il מעיר שתביעות טרולים הן אכן תופעה ייחודית לארצות-הברית; וארצות-הברית היא גם כמעט המדינה היחידה שמתירה רישום פטנטים על תוכנות ושיטות לעשיית עסקים (אם כי הפסיקה האמריקאית מנסה בשנה-שנתיים האחרונות להגביל במידת-מה פטנטים אלה).