הולנד: פסיקה תקדימית מטילה אחריות על ספק אירוח

אולי יעניין אותך גם

בהחלטה חריגה הורה בית משפט באמסטרדם לספק שירותי Usenet (רשת גלובלית של קבוצות דיון המתנהלת באמצעות פרוטוקול ייעודי על תשתיות אינטרנט) להסיר בתוך ארבעה שבועות את כל התוכן המפר משרתיה. אם הספק, News-Servioce.com, לא יציית לצו, הוא צפוי לקנס בסך של 50,000 אירו (68,000$) ליום. בית המשפט פסק שיישום של מנגנון 'הודעה והסרה' בלבד - אינו מספיק. פסק-הדין (PDF בהולנדית) מתפרסם כאן.

שרתי יוזנט משמשים לפרסום והפצה של יצירות מוגנות בזכויות יוצרים, ובהן שירים וסרטים. בית המשפט ההולנדי נעתר בפסיקתו לבקשת BREIN, אגודה הנאבקת בפיראטיות, בין השאר בשם יוצרים ותעשיות המוסיקה והקלנוע. New-Service.com לא שכנעה את בית-המשפט שהיא רק מאפשרת (facilitator) של שירותים. החברה הודיעה לאחר הפסיקה שהצו מסכן את עצם קיומה מפני שאין דרך כלכלית או טכנולוגית לסנן 15-20 מיליון הודעות ביום. היא שוקלת לערער. מקור: TorrentFreak.

law.co.il מעיר שבנסיבות דומות החילו בתי משפט בארצות-הברית הגנה על ספקי שירותי אירוח, בנימוק שהם רק מתפעלים מערכת מחשב אוטומטית ובלתי מפלה (פסה"ד נטקום נ' הכנסיה הסינטלוגית שהגיונו עוגן לימים בתיקון לחוק זכויות יוצרים האמריקאי הידוע כ- DMCA). היות ש-law.co.il לא תרגל בשנים האחרונות את ההולנדית שלו, לא ברור האם בית המשפט באמסטרדם התייחס בפסיקתו להסדרי חסינות דומים שיש בדירקטיבה האירופאית על מסחר אלקטרוני.