ישראל: המלצות לרגולציה של ניו-מדיה

שידורים המופצים באינטרנט, שהם בעלי מאפיינים זהים או דומים מאד לשידורים המוצעים על ידי גופי השידור בטלוויזיה, יהיו כפופים להסדרה של המועצה לשידורי כבלים ולוויין וכל רגולטור רלוונטי נוסף. כך ממליץ צוות במשרד התקשורת שפעל ברשות מנכ"ל המשרד, עו"ד עדן בר-טל, ויו"ר המועצה לשידורי כבלים ולווין, ניצן חן.

הצוות מצא שהרציונל בהסדרת שידורים טלוויזיוניים תקף גם לגבי שידורים כאלה המועברים במדיה החדשה, וזאת כדי להגן על ערכים ואינטרסים ציבוריים חיוניים כגון עידוד יצירה מקורית ישראלית, הגנה על קטינים, הגנת הצרכן, סיוע לבעלי מוגבלויות, שמירה על כללי אתיקה בשידורים ועוד.

בעקבות זאת המליצו אנשיו על אמות המידה, התנאים והמאפיינים להחלת רגולציה על הפצת שידורים באמצעות האינטרנט. עוד המליצו להקים צוות יישום שיכלול את כל הגורמים הרלוונטיים, לרבות משרד התקשורת, מועצת הכבלים והלוויין, רשות השידור, הרשות השנייה ועוד - וזאת לצורך בחינת והתאמת הרגולציה הקיימת על עולם הניו-מדיה לשם יצירת מערכת הסדרה אחת כוללת והרמונית.

שניים מחברי הצוות – היועצת המשפטית של משרד התקשורת, עו"ד נגה רובינשטיין וסמנכ"ל כלכלה במשרד, ד"ר אסף כהן - היו בדעת מיעוט. בעמדתה, עו"ד נוגה רובינשטיין ממליצה בין היתר, שלא לכפות את ההסדרים המסורתיים שהותאמו לשידורי הטלוויזיה הרב ערוצית על שידורי הטלוויזיה ברשת, ולא למהר לייצר ביניהם את אותה "הרמוניזציה". ברוח דברים זו, ציין ד"ר אסף כהן בעמדתו, כי יש לגבש כללי הסדרה חדשים המתאימים למצב עתידי שבו שידורי הטלוויזיה באינטרנט יהוו חלופה לטלוויזיה המסורתית. במקביל ממליץ כהן, בין היתר, לאפשר הקלות רגולטוריות לחברות הכבלים והלווין ככל שתגבר מידת התחליפיות בין שירותים אלה לשירותי צריכת השידורים באינטרנט. מקור: הודעת דובר משרד התקשורת.

לקריאת הדו"ח המלא
.

גילוי נאות: עו"ד חיים רביה ייצג את אקו"ם בפני הצוות.